Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLC, Marek. Rozhodovacie procesy v manažérstve. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 30-33.
  článok

  článok

 2. STAŇKOVÁ, Dana Maria. Efektivní využívání lidských zdrojů ve vztahu k firemní strategii. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 4/2009, roč. 14, zoš. 55, s. 8 - 12.
  článok

  článok

 3. HADAROVÁ, Ľudmila. Líder ako kouč a mentor. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 34-35.
  článok

  článok

 4. Suistainable Development in the European Union : Overview of Progress Towards the SDGs in an EU Context : 2019 Edition. 3rd Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 40 s. ISBN 978-92-76-00782-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. REMEŇOVÁ, Katarína - JANKELOVÁ, Nadežda - PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Relationship Between Path-Goal Leadership Behavior and Decision-Making Styles According to Personal and Working Parameters. - registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 2, pp. 210-215 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 6. SKORKOVÁ, Zuzana - TARIŠKOVÁ, Natália. Riadenie pracovného výkonu. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-035-3, s. 93-108. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 7. SOMOV, Dmytro. The Functional Approach To Strategic Management. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 171, no. 5-6, pp. 19-22.
  článok

  článok

 8. KELLER, Jan. Evropské rozpory ve světle migrace. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 227 s. Knižnice Sociologické aktuality, 40. svazek. ISBN 978-80-7419-249-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. OKASOVÁ, Zuzana. Sustainability in the steel industry. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 360-367 online. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok

 10. National Urban Policy in OECD Countries. Paris : OECD, 2017. 135 s. ISBN 978-92-64-27188-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]