Výsledky vyhľadávania

 1. HEJWOSZ-GROMKOWSKA, Daria. Freedom, State, and Religious Education: In Search of Common Ground. In 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 144-152.
  článok

  článok


 2. AVANESOVA, Maria - NAXERA, Vladimír. "Za ochranu křesťanství?" Postoje ruské pravoslavné církve vůči Západu a její místo v zahraniční politice Ruské federace. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 2, s. 20-42.
  článok

  článok


 3. BALÁŽI, Peter. Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-23 online.
  článok

  článok


 4. KITA, Pavol - KITOVÁ MAZALÁNOVÁ, Veronika. Marketization mechanism in education. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts : Modern science : Education and educational research : 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-22-5, pp. 307-314. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok


 5. LAQUEUR, Walter. Putin a putinizmus : Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem. Praha : PROSTOR, 2016. 383 s. ISBN 978-80-7260-329-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. PETKANIČ, Milan. Základy Kierkegaardovej apolitickej filozofie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 4, s. 257-269.
  článok

  článok


 7. JAVOROVÁ, Linda - GURŇÁK, Daniel. Kresťania na Blízkom východe. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2016. ISSN 1335-9258, 2016, roč. 24, č. 2, s. 48-56.
  článok

  článok


 8. BALÁŽI, Peter. Komparácia finančných teórií vo feudálnej spoločensko – ekonomickej formácii. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, November 2015, roč. 2, č. 11, s. 1-6 online.
  článok

  článok


 9. ELIAŠOVÁ, Darina. Význam sakrálnych pamiatok v kúpeľnom cestovnom ruchu. In Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu. Medzinárodná vedecká konferencia. Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Trnava, 4.6.2015. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. ISBN 978-80-8105-710-6, s. 205-218.
  článok

  článok


 10. FLORIŠ, Martin. Postavenie Svätej stolice a Pápežského štátu v rokoch 1815-1870. In Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISSN 1339-3995, 2015, roč. 3, č. 1, s. 142-152.
  článok

  článok