Výsledky vyhľadávania

 1. FENG, Da Hsuan. China's Millennium Transformation : The Belt and Road Initiative. Singapore : World Scientific Publishing, 2020. 319 s. ISBN 9789811216909. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. HRUBEC, Marek. Od sociálních a environmentálních konfliktů k pozitivnímu alarmismu. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 5, s. 366-377.
  článok

  článok

 3. ŠKVRNDA, František. O zmene civilizačnej paradigmy skúmania a riešenia problémov sveta v 21. storočí. In Svet v bode obratu : O protirečivosti vývoja civilizácie v 20. a na začiatku 21. storočia. - Bratislava : Veda, 2019. ISBN 978-80-224-1768-6, s. 9-37.
  článok

  článok

 4. 4.Pokrok

  NORBERG, Johan. Pokrok : deset důvodů, proč se těšit na budoucnost. Praha : Liberální institut, 2018. 209 s. ISBN 978-80-86389-63-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ŠKVRNDA, František. O zmene civilizačnej paradigmy riešenia problémov medzinárodných vzťahov v kontexte upadajúceho vplyvu USA. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 687-696 online. VEGA 2/0072/15.
  článok

  článok

 6. ŠTEFANČÍK, Radoslav - FABIČOVIC, Ján. O kresťanskej demokracii. 1. vydanie. [Berlin] : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018. 62 s. ISBN 978-80-570-0072-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. HAJNIKOVÁ, Tatiana. Future Forms of Economic Systems. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 354-362 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. LAJČIAK, Milan. Východné a západné civilizácie: rozdielna geografia myslenia a implikácie pre kultúru podnikateľského prostredia : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2018. 118 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. DINŽÍKOVÁ, Iveta et al. Culture et civilisation françaises. Relecture scientifique: Daniel Lančarič, Eva Švarbová. 1. édition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 186 s. [10,32 AH]. KEGA 030EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4548-8. [Počet ex. : 27, z toho voľných 23, prezenčne 2]
 10. SUŠA, Oleg - HRUBEC, Marek. Riziková společnost a globální ohrožení : ke kritické teorii Ulricha Becka. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 371 s. POST, 15. svazek. ISBN 978-80-7419-251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]