Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1160  
Vaša otázka: Heslá = "dáta"
 1. CEĽUCHOVÁ BOŠANSKÁ, Dagmar - BÁRDY, Juraj. Použitie Big Data v štatistike. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2024. ISSN 1339-6854, 2024, roč. 34, č. 1, s. 63-76.
  článok

  článok

 2. ŽUĽOVÁ, Jana. Ako monitorovať zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce a GDPR. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 22-24.
  článok

  článok

 3. BREZINA, Ivan - KULTAN, Jaroslav - PEKÁR, Juraj. Optimization of Cutting Large Amounts of Dense Material. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8309, 2024, vol. 13, no. 1, pp. 26-35. VEGA 1/0120/23.
  článok

  článok

 4. SCHMIDT, Peter. Not Small - Not Big Data (NoS-NoB) v kontexte dátovej vedy : monografia. Recenzovali: Pavol Jurík, Daniel Kastl, Martin Mišút, Branislav Skladan. 1. vydanie. [Bratislava] : 5V, 2024. 159 s. [9,34 AH]. ISBN 978-80-974484-8-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 5. PAKŠI, Daniel - VONTROBA, Jakub - ŠIMEK, Milan. Regional Migration in the Czech Republic: Economic Factors Are the Key. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 3, s. 267-290.
  článok

  článok

 6. PROCHÁZKA, Peter. Efektívna podpora rozhodovania s využitím rozsiahlych súborov údajov (big data) : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Mišút. Bratislava, 2023. 106 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. POLÍVKA MARTIN - DVOŘÁKOVÁ, Lilia. The Importance of Industry 4.0 Technologies When Selecting an ERP system - An Empirical Study. In E+M. Ekonomie a management : vědecký open access časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2023. ISSN 1212-3609, 2023, roč. 26, č. 3, s. 51-69.
  článok

  článok

 8. JALILI, Abdul Qawi - DZIATKOVSKII, Anton. State Data Security Backed by Artificial Intelligence and Zero Knowledge Proofs in the Context of Sanctions and Economic Pressure. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2023. ISSN 1728-6239, 2023, vol. 202, no. 3-4, pp. 4-16.
  článok

  článok

 9. RIAZ, Adil et al. Green Competitive Advantage and SMEs: Is Big Data the Missing Link? In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2023. ISSN 1804-1728, 2023, no. 1, pp. [1-17].
  článok

  článok

 10. AYINDE, Taofeek O. - ADEYEMI, Farouq A. Big Data and Exchange Rate Efficiency in Nigeria: Any Role for Investment Sentiments? In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2023. ISSN 1339-9381, 2023, vol. 15, no. 1, s. [1-13].
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.