Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal. Kvalita údajov a jej význam pre aktuárov. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 1, s. 38-53. VEGA 1/1020/18, VEGA 1/10647/19, KEGA 021EU-4/2019.
  článok

  článok


 2. MIČUDOVÁ, Tatiana. Vybrané povinnosti prevádzkovateľov e-shopov pri spracúvaní osobných údajov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 1, s. 39-44.
  článok

  článok


 3. ALFRANSEDER, Emanuel et al. Indicators for the Monitoring of Central Counterparties in the EU [elektronický zdroj]. [1st edition]. Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2018. online 54 s. [3,45 AH]. Occasional Paper Series, No 14/March 2018. ISBN 978-92-9472-039-9. ISSN 2467-0669.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. CHYTRÝ, Filip. Jaké může mýt hackerský útok následky a jak se chránit. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381, 2018, č. 1, s. 38.
  článok

  článok


 5. STRUGAR JELAČA, Maja. Redefining the Management Roles: Response to Digital Networking and Access to a Large Amount of Information. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISSN 2334-6191, 2018, vol. 23, no. 2, pp. 42-49.
  článok

  článok


 6. MADĚRA, František - BREZINOVÁ, Zdena. Excel as the Software Instrument of Incidental Settlement of the Account Population. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 92-97.
  článok

  článok


 7. PRŮŠOVÁ, Petra. Zákazník je středobod - a výzkum mění svou roli. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 3, s. 6-7.
  článok

  článok


 8. KOMÁROVÁ, Veronika. Psychografika - nová výzva marketingu prostredníctvom individuálneho profilu recipienta. In Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie. vedecko-odborný seminár. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie : recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka vedecko-odborného seminára, 4. decembra 2017, Nitra, Slovensko,. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-558-1315-8, s. 35-42.
  článok

  článok


 9. HRKAL, Filip. Robotizace ještě počká! Dejme předtím čas HR analytice. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 10.
  článok

  článok


 10. VUČETIĆ, Miljan - HUDEC, Miroslav. A Flexible Approach to Matching User Preferences with Records in Datasets based on the Conformance Measure and Aggregation Functions. In IJCCI 2018 - International Joint Conference on Computational Intelligence. International Conference. IJCCI 2018 : Proceedings of the 10th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2018), September 18-20, 2018, in Seville, Spain. - [Berlin] : Springer/SCI Series Book, 2018. ISBN 978-989-758-327-8, pp. 168-175 online.
  článok

  článok