Výsledky vyhľadávania

 1. QUINN, William - TURNER, John D. Boom and Bust : A Global History of Financial Bubbles. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2022. 365 s. ISBN 978-1-108-43165-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Finanční instituce se stěhují do cloudu tam, kde to dáva smysl. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 4, s. 28-29.
  článok

  článok

 3. CÁR, Mikuláš. Prezentácia oficiálnych ukazovateľov o koronavíruse. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 1, s. 48-51.
  článok

  článok

 4. MARIANYI, Peter. ERP má stále čo ponúknuť aj po 35 rokoch. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 1-2, s. 14-16.
  článok

  článok

 5. Spolupráca s fintechmi nie je samozrejmosťou a práca s dátami už vôbec nie. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 4, s. 48-49.
  článok

  článok

 6. TOMAIER, David. Práce s informacemi se mění a staré systémy pro správu dokumentů občas nestačí. Co s tím? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 3, s. 32-33.
  článok

  článok

 7. SCHMIDT, Peter. Dátová veda a technológia veľdát v službách aktuárov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 97-104 online. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 8. MUCHOVÁ, Eva - DARMO, Ľubomír - LEŠKO, Peter. Základy ekonómie. Recenzenti: Ján Lisý, Dušan Stanek. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. [277 s.] [13,85 AH]. KEGA 035EU-4/2020. ISBN 978-80-7676-134-6.
 9. MIŠÚT, Martin. Posudzovanie pripravenosti podniku na nasadenie veľdát (big data). In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 87-96 online. VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok

 10. RAFFAYOVÁ, Michaela. Bezpečný home office. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Jar/Spring, s. 20.
  článok

  článok