Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal. Mapy ako nástroj dátovej vizualizácie. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018) : [sborník abstraktů : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 14.-15. června 2018]. - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2018. ISBN 978-80-7582-040-2, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok


 2. ALFRANSEDER, Emanuel et al. Indicators for the Monitoring of Central Counterparties in the EU [elektronický zdroj]. [1st edition]. Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2018. online 54 s. [3,45 AH]. Occasional Paper Series, No 14/March 2018. ISBN 978-92-9472-039-9. ISSN 2467-0669.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. CHYTRÝ, Filip. Jaké může mýt hackerský útok následky a jak se chránit. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381, 2018, č. 1, s. 38.
  článok

  článok


 4. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Competitive Intelligence - A Tool for Increasing the Competitiveness of a Business. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 1304-1313 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. STRUGAR JELAČA, Maja. Redefining the Management Roles: Response to Digital Networking and Access to a Large Amount of Information. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISSN 2334-6191, 2018, vol. 23, no. 2, pp. 42-49.
  článok

  článok


 6. MADĚRA, František - BREZINOVÁ, Zdena. Excel as the Software Instrument of Incidental Settlement of the Account Population. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 92-97.
  článok

  článok


 7. PRŮŠOVÁ, Petra. Zákazník je středobod - a výzkum mění svou roli. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 3, s. 6-7.
  článok

  článok


 8. KOMÁROVÁ, Veronika. Psychografika - nová výzva marketingu prostredníctvom individuálneho profilu recipienta. In Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie. vedecko-odborný seminár. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie : recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka vedecko-odborného seminára, 4. decembra 2017, Nitra, Slovensko,. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-558-1315-8, s. 35-42.
  článok

  článok


 9. VUČETIĆ, Miljan - HUDEC, Miroslav. A Flexible Approach to Matching User Preferences with Records in Datasets based on the Conformance Measure and Aggregation Functions. In IJCCI 2018 - International Joint Conference on Computational Intelligence. International Conference. IJCCI 2018 : Proceedings of the 10th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2018), September 18-20, 2018, in Seville, Spain. - [Berlin] : Springer/SCI Series Book, 2018. ISBN 978-989-758-327-8, pp. 168-175 online.
  článok

  článok


 10. HUDEC, Miroslav. Quality Measures of Quantified Linguistic Summaries Aggregated by the Uninorm Connective for Dimensional Data Structures. In BALCOR 2018. Balkan Conference on Operational Research. BALCOR 2018 : Proceedings of XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, 25-28 May, 2018, (Serbia). - Belgrade : SANU, 2018. ISBN 978-86-80593-64-7, pp. 73-80 online. VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok