Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1114  
Vaša otázka: Heslá = "dáta"
 1. RAŠKA, Jiří - NONNEMANN, František. Banka v cloudu? Proč ne, ale správně! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 3, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. HRINKO, Ján. Examining the Relationship between Foreign Direct Investment and Export in the Region of Selected Central and Eastern European Countries. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 149-162. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 3. FODRANOVÁ, Iveta - MESARČÍK, Matúš - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Uplatniteľnosť Web Scrapingu v štatistikách cestovného ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu : „Historie jako součást produktů cestovního ruchu“. Mezinárodní konference. Aktuální problémy cestovního ruchu : „Historie jako součást produktů cestovního ruchu“ : recenzovaný sborník z mezinárodní konference, Jihlava, 15. března - 16. března 2023. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2023. ISBN 978-80-88064-68-8, s. 93-101.
  článok

  článok

 4. TEPLANOVÁ, Patrícia. Analýza prežitia Coxovým modelom proporcionálnych rizík. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 177-184. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 5. HUDEC, Miroslav. Quantified Aggregation in Evaluation. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 4.
  článok

  článok

 6. KOŠŤÁL, Igor. Porovnanie exekučnej efektívnosti hľadania dát v tabuľke symbolov implementovanej v poli a v jednosmernom lineárnom zozname v C# aplikácii. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 8.
  článok

  článok

 7. SOJKA, Pavol - PROCHÁZKA, Peter. Použitie lingvistických súhrnov vo webovej aplikácii. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 10.
  článok

  článok

 8. VAŇO, Boris. Hodnotenie kvality administratívnych údajov vstupujúcich do štatistického procesu v podmienkach Slovenska. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. ISSN 1339-6854, 2022, roč. 32, č. 2, s. 52-66.
  článok

  článok

 9. PARAJKA, Branislav. Digital Assets in the Slovak Republic. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 84-88. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 10. HUDEC, Miroslav et al. A New Quality Measure and Visualization of the Short-Quantified Sentences of Natural Language on Maps – A Case on COVID-19 Data. - Registrovaný: Scopus. In Informatica : An International Journal. - Vilnius : Vilnius University. ISSN 1822-8844, 2022, vol. 33, no. 2, pp. 321–342 online. SGS SP2021/86, KEGA 025EU-4/2021.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.