Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁBORSKÝ, Ján. Ako o nás rozhodujú algoritmy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 21. septembra 2017, roč. 27, č. 38, s. 10-15.
  článok

  článok


 2. TVARDZÍK, Jozef. Datasexuáli - tí, čo milujú dáta o sebe. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2017, roč. 27, č. 17, s. 22-23.
  článok

  článok


 3. LABUDOVÁ, Viera. [Interpretácia štatistiky a dát]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 2, s. 78-79. Recenzia na: Interpretácia štatistiky a dát / Milan Terek ; recenzenti: Gejza Wimmer, Viera Labudová. 4. dopl. vyd. - Košice : Equilibria, 2016. - ISBN 978-80-8143-177-7.
  článok

  článok


 4. New health technologies : managing access, value and sustainability. Paris : OECD, 2017. 227 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/managing-new-technologies-in-health-care_9789264266438-en> ISBN 978-92-64-26642-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. HUDEC, Miroslav. Constraints and wishes in quantified queries merged by asymmetric conjunction. In ICFMsquare 2016. international conference. Fuzzy management methods : The Application of fuzzy logic for managerial decision making processes : latest research and case studies : proceedings [of the international conference on fuzzy management methods (ICFMsquare 2016): 29–30 September 2016, Fribourg, Switzerland]. - Cham : Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-54047-4. ISSN 2196-4130, [Vol. 2017], pp. 25-34.
  článok

  článok


 6. HUDEC, Miroslav. Disseminating statistical data by short quantified sentences of natural languages. In New techniques and technologies for statistics 2017 [NTTS]. increasing data relevance for all : international biennial scientific conference. New techniques and technologies for statistics 2017 [NTTS] : increasing data relevance for all : [proceedings of international biennial scientific conference] : 14-16 March 2017, Brussels. - [Brussels] : [Eurostat], 2017, pp. 1-4.
  článok

  článok


 7. GRISÁKOVÁ, Nora. Big data a riadenie rizík. In Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4397-2, s. 17-21 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok


 8. HIRTH, Julien. Le data marketing : la collecte, l'analyse et l'exploitation des données au coeur du marketing moderne. Paris : EYROLLES, 2017. 292 s. ISBN 978-2-212-56473-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. MUSIL, Aleš. „Big data“ and algorithms – few preliminary thoughts. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2017. ISSN 1804-1183, 2017, č. 1, pp. 15-18.
  článok

  článok


 10. The nature of problem solving : using research to inspire 21st century learning. Edited by: Benő Csapó and Joachim Funke. Paris : OECD, 2017. 270 s. Educational research and innovation. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-nature-of-problem-solving_9789264273955-en> ISBN 978-92-64-24753-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]