Výsledky vyhľadávania

 1. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 1, s. 7-261.
  článok

  článok

 2. Zákon o sociálnom poistení. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 6-7, s. 3-411.
  článok

  článok

 3. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Novela zákona o sociálnom poistení. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 1, s. 14-16.
  článok

  článok

 4. PAVELKA, Ľuboš. Zoštíhľovanie penzií. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2016. ISSN 1335-4050, 29. februára 2016, roč. 26, č. 49, s. 36.
  článok

  článok

 5. MINTÁL, Ján. Sirotský dôchodok. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 1, s. 62-65.
  článok

  článok

 6. STRÝČKOVÁ, Jolana. Nárok na starobný a predčasný starobný dôchodok a zvýšenie ich sumy výkonom zárobkovej činnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1335-7034, 2015, roč. 20, č. 7-8, s. 56-64.
  článok

  článok

 7. ŠPIRKOVÁ, Jana - MEDVEĎOVÁ, Petra. The Force of mortality in products of the second pillar pension saving. In Actuarial science in theory and in practice. International scientific conference. Actuarial science in theory and in practice : proceedings : 10th international scientific conference : 12th - 13th november 2015, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4156-5, s. 167-179 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. MIHALECHOVÁ, Jana. Legislatívne zmeny v dôchodkoch vyplácaných z II. piliera. In Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii. Vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii : [zborník príspevkov] : 5. vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii : 3. jún 2015 [Bratislava, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4197-8, s. [5-16] CD-ROM. VEGA 1/0542/13.
  článok

  článok

 9. STRÝČKOVÁ, Jolana. Nárok na starobný a predčasný starobný dôchodok a zvýšenie ich sumy výkonom zárobkovej činnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1335-7034, 2015, roč. 20, č. 9, s. 24-30.
  článok

  článok

 10. ČAMEK, Miroslav. Prečo je potrebné reformovať náš dôchodkový systém. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 4, s. 2-3.
  článok

  článok