Výsledky vyhľadávania

 1. POLAČEKOVÁ, Ildikó. Štátne sociálne dávky od 1. januára 2020. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 4-5, s. 184-189.
  článok

  článok

 2. RUSNAK, Slavomíra Andrea. Novela zákona o rodičovskom príspevku. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 4-5, s. 193-198.
  článok

  článok

 3. CHYTILOVÁ, Helena - FREJLICH, Petr. Kontroverze konceptu minimální mzdy, aplikace na Českou republiku. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 4, s. 423-442.
  článok

  článok

 4. MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Regional Differences in the Provision of Social Benefits in Slovakia. In ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. International Scientific Conference. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY : Economic and Social Challenges. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. ISBN 978-80-87291-25-2. ISSN 2571-1776; e-ISSN 2694-796X, pp. 403-412 online. VEGA 1/0770/17, APVV 14-0324.
  článok

  článok

 5. MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Regionálna analýza počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok v Slovenskej republike. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 127-135. APVV 14-0324, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 6. OECD Economic Surveys: France 2019 : April 2019. Volume 2019/10. Paris : OECD, 2019. 194 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-france-2019_a0eee144-en> ISBN 978-92-64-98744-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. It's Basic Income : The Global Debate. Edited by: Amy Downes and Stewart Lansley. 1st Edition. Bristol : Policy Press, 2018. 225 s. ISBN 978-1-4473-4390-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. LENNEROVÁ, Ivana. Migranti ako poberatelia sociálnych dávok. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 65-71 CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 9. ZUBAĽOVÁ, Alena. Vplyv efektu dávkového a daňovo-odvodového systému na (ne)zamestnanosť nízkoprijímových skupín obyvateľstva v Slovenskej republike. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 122-130 online.
  článok

  článok

 10. ALÁČOVÁ, Mária. Koordinácia rodinných dávok v štátoch EÚ. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 2-3, s. 175-185.
  článok

  článok