Výsledky vyhľadávania

 1. GALIĆ, Maša - MATEK, Petar-Pierre. The Impact of minimum return guarantees on management of mandatory pension funds in Croatia. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 4, s. 342-369.
  článok

  článok


 2. DUJAVA, Daniel. Limity konvergencie nových členských štátov Európskej únie. Recenzenti: Ján Lisý, Menbere Workie Tiruneh, Martin Lábaj. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 106 s. [6,9 AH]. VEGA 1/0246/16. ISBN 978-80-225-4441-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 3. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010 (1). In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Máj - Jún 2017, roč. 4, č. 3, s. 1-8 online.
  článok

  článok


 4. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Júl - August 2017, roč. 4, č. 4, s. 1-14 online.
  článok

  článok


 5. HUDCOVSKÝ, Jaroslav. Efektívnosť fungovania penzijných fondov na kapitálových trhoch : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2017. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. DLUHOŠ, Martin. Potential and benefits of risk diversification from index funds in the second pension pillar. In Pension - ageing - public finances: future challenges and opportunities. scientific conference. Pension - ageing - public finances: future challenges and opportunities : scientific conference : 12. - 13. september 2017, Bratislava, Slovakia [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [The Institute of economic research of the Slovak academy of sciences], 2017, p. [1] [1 NS] online. I-17-101-00.
  článok

  článok


 7. SIKA, Peter. The Position of retirement pension savings in the pension system of the Slovak republic. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 309-316 online. VEGA 1/0002/16 50 %, VEGA 1/0001/16 50 %.
  článok

  článok


 8. Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2015 : (podľa metodiky ESSPROS) [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 35 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-478-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. NAŠČÁKOVÁ, Jana - KLIMEK, Miroslav. Dôchodkový systém na území Slovenskej republiky. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 275-280 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. Preventing Ageing Unequally. Paris : OECD, 2017. 253 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/preventing-ageing-unequally_9789264279087-en> ISBN 978-92-64-27907-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]