Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Harmonization of environmental taxes introtudeced in EU. In Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 2, pp. 81-92 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 2. REIFF, Marian. Ekonomické nástroje na zníženie emisií oxidu uhličitého. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 3. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 7. jún 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4391-0, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 3. BELIČKOVÁ, Kornélia - BOÓR, Matej. The Role of state budget in environmental protection : the case of European union countries. - Registrovaný: Web of Science. In Theoretical and practical aspects of public finance 2016. Conference. Theoretical and practical aspects of public finance 2016 : proceedings of the 21th international conference : Praha, 15 and 16 April 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2155-8, s. 193-198.
  článok

  článok


 4. VÁLEK, Juraj. Comparison of the emissions trading scheme and environmental taxes in European Union. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, p. 97-104. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 5. BRINDZOVÁ, Zuzana. Financial - economic and implementation problems of motor vehicle tax in selected countries. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, p. 263-270. VEGA 1/0964/15.
  článok

  článok


 6. Tax policy reforms in the OECD 2016. Paris : OECD, 2016. 58 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reform-in-the-oecd-2016_9789264260399-en> ISBN 978-92-64-26037-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Zdaňovanie ako forma ochrany životného prostredia. In Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2016. ISSN 2377-9748, 2016, vol. 2, no. 3, pp. 108-123 [online]. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 8. DUPAĽ, Andrej - RICHNÁK, Patrik - GUBOVÁ, Klaudia. Komparácia vybraných nástrojov environmentálnej politiky v krajinách Európskej únie. In Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov - II. : zborník vedeckých statí Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2016. ISBN 978-80-225-4342-2, s. 18-25 CD-ROM. VEGA 1/0305/15 50%, PMVP I-16-108-00 50%.
  článok

  článok


 9. VÁLEK, Juraj. Functioning of the emissions trading scheme and environmental taxes. In Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego. międzynarodową konferencję naukową. Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego. - Kraków : Uniwersytet Ekonmiczny w Krakowie, 2016. ISBN 978-83-934124-6-4, s. 267-274. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 10. VALENTINY, Tomáš. Estimation of different ETS models participation efficiency and relationship between ETS systems and environmental taxation. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2016. ISSN 1338-0494, 2016, vol. 8, no. 2, s. 23-43.
  článok

  článok