Výsledky vyhľadávania

 1. VAVROVÁ, Katarína - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana. Trvalá udržateľnosť podnikania v súvislosti s výberom miestnych daní. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 1, s. 4-11 online. VEGA 1/0010/17, VEGA 1/0184/16, VEGA 1/0934/16, APVV-14-0506.
  článok

  článok

 2. The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD. No. 26. Paris : OECD, 2018. 109 s. OECD Tax Policy Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-role-and-design-of-net-wealth-taxes-in-the-oecd_9789264290303-en> ISBN 978-92-64-29029-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Tax Policy Reforms 2018 : OECD and Selected Partner Economies. Paris : OECD, 2018. 122 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reforms-2018_9789264304468-en> ISBN 978-92-64-30445-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MERTEN, Hans Lothar. Vertreibung aus dem Paradies. München : FinanzBuch Verlag, 2017. 271 s. ISBN 978-3-95972-027-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Tax Policy Reforms 2017 : OECD and Selected Partner Economies. Paris : OECD, 2017. 88 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reforms-2017_9789264279919-en> ISBN 978-92-64-27990-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Tax policy reforms in the OECD 2016. Paris : OECD, 2016. 58 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reform-in-the-oecd-2016_9789264260399-en> ISBN 978-92-64-26037-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo a dane fyzických osôb. Recenzovali: Janka Hvoždarová, Martin Tužinský. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 228 s. [11 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-8168-534-7. [Počet ex. : 17, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 1]
 8. HEJDUKOVÁ, Pavlína. Zdanění nemovitých věcí: situace v České republice a komparace s Polskem. In Business & IT : vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2015. ISSN 1805-3777, 2015, roč. 5, č. 1, s. 29-41.
  článok

  článok

 9. MACEK, Rudolf. Ako ovplyvňujú jednotlivé typy daní ekonomický rast? In MEKON 2015. International scientific conference. MEKON 2015 : the CD of participants’ reviewed papers from 17th international conference : february 4-5, 2015, Ostrava, [Czech Republic]. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3684-3, s. 80-89 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : daňová teória a politika I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 176 s. [7,94 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-8168-195-0. [Počet ex. : 17, z toho voľných 10, prezenčne 4]