Výsledky vyhľadávania

 1. SIMONIDESOVÁ, Jana - MANOVÁ, Eva - KOPČÁKOVÁ, Janka. Nadobudnutie nového dopravného prostriedku z iného členského štátu. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 2, s. 12-21.
  článok

  článok

 2. Consumption Tax Trends 2018 : VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues. Paris : OECD, 2018. 202 s. Consumption Tax Trends. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2018_ctt-2018-en> ISBN 978-92-64-30902-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. DOBŠOVIČ, Dušan. Daň z motorových vozidiel. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 1, s. 7-11.
  článok

  článok

 4. VÁLEK, Juraj. Ekologizácia daňových sústav krajín V4. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok

 5. BENKO, Ján. Preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2016. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. ISSN 1338-2187, 2.1.2016, s. [1-2] online.
  článok

  článok

 6. BRINDZOVÁ, Zuzana. Financial - economic and implementation problems of motor vehicle tax in selected countries. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, p. 263-270. VEGA 1/0964/15.
  článok

  článok

 7. Consumption tax trends 2016 : VAT/GST and excise rates, trends and policy issues. Paris : OECD, 2016. 189 s. Consumption tax trends. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2016_ctt-2016-en> ISBN 978-92-64-26404-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. JURČÍKOVÁ, Božena - MEČÁR, Miroslav. Nové aspekty podania dodatočného daňového priznania od 1.1.2016. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 8, s. 62-86.
  článok

  článok

 9. DOBŠOVIČ, Dušan. Daň z motorových vozidiel. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 1, s. 52-55.
  článok

  článok

 10. DOBŠOVIČ, Dušan. Daň z motorových vozidiel. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 1, s. 29-35.
  článok

  článok