Výsledky vyhľadávania

 1. FÜLÖPOVÁ, Jana. Rekapitulácia dane z motorových vozidiel za rok 2019. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 1, s. 12-24.
  článok

  článok

 2. FÜLÖPOVÁ, Jana. Daň z motorových vozidiel. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 1, s. 82-132.
  článok

  článok

 3. FÜLÖPOVÁ, Jana. Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 9-10, s. 25-47.
  článok

  článok

 4. Metodický pokyn č.1/DMV/2020/MP k predmetu dane z motorových vozidiel podľa §2 ods.1 zákona č.361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom od 1.1.2020 (FRSR). In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 15, s. 114-119.
  článok

  článok

 5. FISCHEROVÁ, Anna - KOVÁČOVÁ, Zdenka. Mimoriadne opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu v oblasti dane z príjmov, správy daní, DPH, dane z motorových vozidiel, účtovníctva, správnych poplatkov a používania registračných pokladníc. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 6, s. 2-15.
  článok

  článok

 6. SIMONIDESOVÁ, Jana - MANOVÁ, Eva - KOPČÁKOVÁ, Janka. Nadobudnutie nového dopravného prostriedku z iného členského štátu. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 2, s. 12-21.
  článok

  článok

 7. Consumption Tax Trends 2018 : VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues. Paris : OECD, 2018. 202 s. Consumption Tax Trends. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2018_ctt-2018-en> ISBN 978-92-64-30902-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. VÁLEK, Juraj. Ekologizácia daňových sústav krajín V4. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok

 9. DOBŠOVIČ, Dušan. Daň z motorových vozidiel. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 1, s. 7-11.
  článok

  článok

 10. BENKO, Ján. Preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2016. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. ISSN 1338-2187, 2.1.2016, s. [1-2] online.
  článok

  článok