Výsledky vyhľadávania

 1. STOJCIC, Nebojsa - TOLIC, Meri Suman. Direct and Indirect Effects of Fiscal Decentralization on Economic Growth. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 3, s. 280-306.
  článok

  článok

 2. BURIAN, Lukáš. Fiškálna integrácia v podmienkach Európskej únie. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 21-25 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. STORONYANSKA, Iryna et al. Fiscal decentralization in Europe in the context of social protection development. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 175, no. 1-2, s. 24-28.
  článok

  článok

 4. MALIČKÁ, Lenka. Formálna dimenzia fiškálnej decentralizácie v kontexte vertikálnej fiškálnej nerovnováhy a finančnej autonómie miestnych samospráv Slovenskej republiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 3, s. 273-290.
  článok

  článok

 5. NEUBAUEROVÁ, Erika - TOMČIKOVÁ, Michaela. Selected Practical Aspects of the Fiscal Decentralization in the Slovak Republic. In Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference, September 2019, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4330-8, s. 21-22.
  článok

  článok

 6. PASICHNYI, Mykola et al. The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Development. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 3, s. 29-39.
  článok

  článok

 7. LENTNER, Csaba et al. Comparative Analysis of the Process for Compliance with the European Charter of Local Self-Government in The Czech Republic, Hungary and Slovakia - with Special Emphasis on Economic Conditions and Hungarian Atypical Features. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 173, no. 9-10, s. 10-18 online. Registrovaný: Web of Science.
  článok

  článok

 8. Maintaining the Momentum of Decentralisation in Ukraine. Paris : OECD, 2018. 293 s. OECD Multi-level Governance Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/maintaining-the-momentum-of-decentralisation-in-ukraine_9789264301436-en> ISBN 978-92-64-30138-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BICEKOVÁ, Anna. Fiškálne krytie samosprávnych kompetencií regiónov nuts 3 v SR. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2018. ISSN 1336-9105, 2018, roč. 13, č. 1, s. [1-9].
  článok

  článok

 10. ČEPUKAITĖ, Aistė - ŠILĖNAS, Žilvinas. Principle of Subsidiarity: Concept and Criteria. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2018. ISSN 2391-7083, 2018, no. 9, s. 8-23.
  článok

  článok