Výsledky vyhľadávania

 1. SHEVCHUK, Oleg - MARTYNENKO, Valentyna. An Integrated Approach to Assessing the Level of Fiscal Policy Decentralization. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 1, s. 49-63.
  článok

  článok

 2. GURYANOVA, Lidiya et al. Modeling the Impact of the Development of Financial Decentralization Mechanism on Economic Growth Rates. In Digital Economy and Digital Society. - Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. ISBN 978-83-952000-6-9, pp. 43-56.
  článok

  článok

 3. STORONYANSKA, Iryna et al. Fiscal decentralization in Europe in the context of social protection development. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 175, no. 1-2, s. 24-28.
  článok

  článok

 4. NEUBAUEROVÁ, Erika - TOMČIKOVÁ, Michaela. Selected Practical Aspects of the Fiscal Decentralization in the Slovak Republic. In Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference, September 2019, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4330-8, s. 21-22.
  článok

  článok

 5. MALIČKÁ, Lenka. Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Czechia and Slovakia: Regression Analysis at the NUTS2 and NUTS3 Level. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2019. ISSN 1211-555X, 2019, vol. 27, no. 3, s. 91-101.
  článok

  článok

 6. PASICHNYI, Mykola et al. The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Development. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 3, s. 29-39.
  článok

  článok

 7. MALIČKÁ, Lenka. Formálna dimenzia fiškálnej decentralizácie v kontexte vertikálnej fiškálnej nerovnováhy a finančnej autonómie miestnych samospráv Slovenskej republiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 3, s. 273-290.
  článok

  článok

 8. STOJCIC, Nebojsa - TOLIC, Meri Suman. Direct and Indirect Effects of Fiscal Decentralization on Economic Growth. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 3, s. 280-306.
  článok

  článok

 9. NEUBAUEROVÁ, Erika - TOMČIKOVÁ, Michaela. Selected Practical Aspects of the Fiscal Decentralization in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Proceedings of the 13th International Scientific Conference. - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4356-8. ISSN 1805-9104, pp. 305-315 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 10. DUBROVINA, Nadiya. Optimalizácia daňovo-transferového mechanizmu v Slovenskej republike v kontexte krízových vplyvov : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2019. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha