Výsledky vyhľadávania

 1. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Analýza ľudových rozprávok z hľadiska kultúrnych hodnôt. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 36-49 online.
  článok

  článok

 2. NOVOTNÝ, Lukáš. Hornické památky v Krušnohoří v UNESCO: příklad úspěšného strategického přeshraničního plánování. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 1, s. 32-41.
  článok

  článok

 3. UHLIAR, Miroslav. Specifics of Creative Business in Architecture. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-12 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 4. Guidelines : Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism. Reviewers: Jiří Vaníček, Mario Plenković. 1st Edition. Praha : Oeconomica, 2020. 219 s. Dostupné na : <https://oeconomica.vse.cz/wp-content/uploads/publication/20324/MIECAT-Guidlines-2020-Free-download.pdf> ISBN 978-80-245-2392-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. NOVACKÁ, Ľudmila - ČUKANOVÁ, Miroslava - KRNÁČOVÁ, Paulína. Interpretation Methods for Customs and Traditions as a Tourist Attraction. In Guidelines : Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism. - Praha : Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2392-7, pp. 184-203 online [1,23 AH].
  článok

  článok

 6. JAROLÍMKOVÁ, Liběna. Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism. Reviewers: Mario Plenković, Jiří Vaníček. 1st Edition. Praha : Oeconomica, 2020. 447 s. Dostupné na : <https://oeconomica.vse.cz/wp-content/uploads/publication/20317/MIECAT-Interpretation-Free-download.pdf> ISBN 978-80-245-2391-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Denmark and the New North Atlantic : Narratives and Memories in a Former Empire. Volume 1-2. Aarhus : Aarhus University Press, 2020. (350 s.+294 s.). ISBN 978-87-7184-730-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Glossary. In Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism. - Praha : Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2391-0, pp. 392-411 [1,3 AH] online. MIECAT Project.
  článok

  článok

 9. ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Prepojenie tradičných agrárnych krajín s pamiatkovo hodnotnými sídelnými štruktúrami - príklady a možnosti zachovania biokultúrneho dedičstva. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 1, s. 3-11.
  článok

  článok

 10. MOYZEOVÁ, Milena. Kultúrne pamiatky pri hodnotení kvality životného prostredia vidieckych sídel v okrese Trnava. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 1, s. 26-31.
  článok

  článok