Výsledky vyhľadávania

 1. DAVID, Petr. Do the V4 Countries Follow the European Deficit? Evidence of Tobacco Taxes. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 3, s. 250-267.
  článok

  článok


 2. Understanding Financial Accounts. Paris : OECD, 2017. 420 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/understanding-financial-accounts_9789264281288-en> ISBN 978-92-64-28125-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Multi-dimensional Review of Kazakhstan. Volume 2. In-depth Analysis and Recommendations. Paris : OECD, 2017. 187 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-kazakhstan_9789264269200-en> ISBN 978-92-64-26919-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. SINIČÁKOVÁ, Marianna - ŠULIKOVÁ, Veronika - GAVUROVÁ, Beáta. Twin deficits threat in the European union. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 144-156. VEGA 1/0994/15.
  článok

  článok


 5. CIPRA, Tomáš - HENDRYCH, Radek. Systemic risk in financial risk regulation. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 1, pp. 15-38.
  článok

  článok


 6. DRŽKA, Michal. Uplatňovanie výdavkového a dlhového pravidla v rámci SGP. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 97-106 online.
  článok

  článok


 7. LISÝ, Ján. Public debt and the efficiency of fiscal and monetary policy. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-15-7, p. 925-930. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 8. STŘECHA, Michal. Limit dlouhodobě udržitelného veřejného zadlužení. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 2, s. 32-46.
  článok

  článok


 9. URBANÍKOVÁ, Marta - PAPCUNOVÁ, Viera. Dôchodkový systém v SR a jeho udržateľnosť. In Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 341-351.
  článok

  článok


 10. ALEKSIEV, Yavor. Economic populism in Bulgaria and its consequences. In 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2016. ISSN 2391-7083, 2016, no. 4, pp. 18-31.
  článok

  článok