Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 423  
Vaša otázka: Heslá = "definície"
 1. KOŠALKO, Ivan. Všetci hovoria o tvorbe hodnoty, ale čo to vlastne je? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 12-13.
  článok

  článok

 2. ŠIMURKA, Peter. Najlepšie dostupné techniky (BAT) pre textilný priemysel a rôzne definície pojmu "textil". In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1335-7808, 2023, roč. 23, č. 4, s. 2-5.
  článok

  článok

 3. FÁZIKOVÁ, Mária - MELICHOVÁ, Katarína. Remote Work–Towards a Definition That Works. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2023. ISSN 1805-3246, 2023, č. 3, s. 4-16.
  článok

  článok

 4. MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal. Teória pravdepodobnosti pre ekonómov : s podporou jazyka R. Recenzovali: Jozef Fecenko, František Slaninka, Martin Šeleng. 2. rozšírené vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2023. 287 s. [12 AH]. VEGA 1/0431/22. ISBN 978-80-69021-04-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 5. KUNYCHKA, Mykhaylo. K niektorým otázkam definície pojmu rozvoj. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 347-356.
  článok

  článok

 6. ROZKOŠOVÁ, Zuzana. Problematické definovanie pojmu terorizmus a s tým súvisiace porušovanie ľudských práv v kontexte boja proti terorizmu na príklade Ruskej federácie. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 3, s. 206-227.
  článok

  článok

 7. KRIŽO, Viktor. Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania (2.). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 4, s. 11-15.
  článok

  článok

 8. KRIŽO, Viktor. Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania (1.). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 3, s. 5-9.
  článok

  článok

 9. GAJDOŠ, Jozef - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Služby - vybrané problémy. In „Obchod a marketing“. vedecký worskhop. „Obchod a marketing“ : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2021. ISBN 978-80-225-4868-7, s. 4-8 online.
  článok

  článok

 10. KUPČÍK, Jan. Digitální platformy a relavantní trh: pricipy a přístupy. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2021. ISSN 1804-1183, 2021, č. 3, s. 73-80.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.