Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1140  
Vaša otázka: Heslá = "demokracia"
 1. Das politische System der Slowakei : Konstante Kurswechsel in der Mitte Europas. 1. Auflage. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2023. 296 s. ISBN 978-3-658-42633-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Parlament, Präsident und Regierung in der Slowakischen Republik: Konflikte durch machtbewusstes Agieren in einem parteipolitisch instabilen Umfeld. In Das politische System der Slowakei : Konstante Kurswechsel in der Mitte Europas. - Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2023. ISBN 978-3-658-42633-0, s. 165-184.
  článok

  článok

 3. CIBIK, Samuel. Vývoj konceptu brániacej sa demokracie v slovenskom právnom poriadku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023. ISSN 0032-6984, 2023, roč. 106, č. 3, s. 189-201.
  článok

  článok

 4. MURUGESAN, Anand - TYRAN, Jean-Robert. The Puzzling Practice of Paying "Cash for Votes" : CESifo Working Paper No. 10504, June 2023. 1st Edition. Munich : Munich Society for the Promotion of Economic Research - CESifo, 2023. 19 s. ISSN 2364-1428 (Electronic Version).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. KAJÁNEK, Tomáš - BEŇOVÁ, Zuzana. Genesis of the Most Significant Violations of EU Fundamental Values in Hungary and Poland. In Polityčni partiji i vybory. Konferencija. Polityčni partiji i vybory : ukrajinski ta svitovi praktyky. - Ľvov : Lvivski nacionaľny universitet imeni Ivana Franka u Ľvovi, 2023. ISBN 978-617-10-0767-3, s. 175-188.
  článok

  článok

 6. PROFANT, Tomáš Imrich. The Supplementary Model of NGOS, Challenges to Globalization and Freedom. In Mižnarodne spivtovarystvo ta Ukrajina v sučasnych hlobaľnych cyvilizacijnych procesach: aktuaľni ekonomični, polityko pravovi, bezpekovi ta sociaľno-humanitarni aspekty. Konferencija. Mižnarodne spivtovarystvo ta Ukrajina v sučasnych hlobaľnych cyvilizacijnych procesach: aktuaľni ekonomični, polityko pravovi, bezpekovi ta sociaľno-humanitarni aspekty : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, 18-19 kvitnja 2023 roku, Užhorod. - Užhorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini, 2023. ISBN 978-617-7825-98-1, pp. 62-66.
  článok

  článok

 7. HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia. Democratic and Security Transition in Conflict and Post-conflict States from the Perspective of the International Community. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 83-89. VEGA 1/0842/21.
  článok

  článok

 8. KOMARA, Silvia. Analýza prežitia malých a stredných SR podnikov v programovacom jazyku Python. In Demografia podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ. Teoretické aspekty a empíria. : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5103-8, s. 44-51. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 9. ŠOLTÉS, Erik. Odhad a porovnanie miery vzniku, zániku a salda počtu podnikov prostredníctvom marginálnych stredných hodnôt. In Demografia podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ. Teoretické aspekty a empíria. : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5103-8, s. 79-97. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 10. ŠOLTÉS, Erik. Dopad vzniku a zániku podnikov na zamestnanosť v aktívnych podnikoch v jednotlivých sekciách ekonomických činností, krajoch SR a rokoch obdobia 2008 až 2020. In Demografia podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ. Teoretické aspekty a empíria. : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5103-8, s. 98-116. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.