Výsledky vyhľadávania

 1. HELLEBRANDOVÁ, Lenka - SVOBODA, Petr. Jak se můžeme zapojit do fungování obce aneb volby jsou jenom začátek. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 3, s. 14-17.
  článok

  článok

 2. PILEČEK, Radek. Volební manipulace v Česku. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 3, s. 10-13.
  článok

  článok

 3. KOVÁČOVÁ, Simona - CEVÁROVÁ, Dominika. Syndrómy volebnej demokracie v kontexte komunálnych volieb starostu na Slovensku. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 1, s. 105-129.
  článok

  článok

 4. BABOŠ, Pavol - DOLNÝ, Branislav. Vnímanie liberálnej demokracie na Slovensku: latentné profily občanov. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. ISSN 0049-1225, 2021, roč. 53, č. 2, s. 91-118.
  článok

  článok

 5. WAGENKNECHT, Sahra. Die Selbstgerechten : Mein Gegenprogramm - für Gemeinsinn und Zusammenhalt. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2021. 345 s. ISBN 978-3-593-51390-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. NEUMANN, Jakub. Sekulárny štát ako neúspešný projekt (?). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 4, s. 318-328.
  článok

  článok

 7. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Štát vs. cirkev. Tridsať rokov jednej konfliktnej línie. In 1989-2019. Kam kráčas demokracia. IX. Košické politologické dialógy. 1989 – 2019: 30 rokov zmien. Kam kráčaš demokracia : Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2021. ISBN 978-80-8152-990-0, s. 137-150. KEGA 015EU-4/2019.
  článok

  článok

 8. GIBA, Marián. Referendum o predčasných voľbách je protiústavné. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 3, s. 191-207.
  článok

  článok

 9. ĽALÍK, Tomáš. K odňatiu právomoci Ústavného súdu SR posudzovať ústavné zákony - kritické reflexie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 2, s. 116-140.
  článok

  článok

 10. RANCIÈRE, Jacques. On the Shores of Politics. Translation: Liz Heron. 1st Edition. London : Verso, 2021. 107 s. ISBN 978-1-78873-966-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]