Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 984  
Vaša otázka: Heslá = "deti"
 1. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Dlhodobá choroba dieťaťa. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 1, s. 63-68.
  článok

  článok

 2. BARVÍKOVÁ, Jana - POLONCYOVÁ, Jana. Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 1, s. 2-10.
  článok

  článok

 3. HOBZOVÁ, Dana. Systém sociálnej ochrany rodín s deťmi v ČR v komparácii so systémami sociálnej ochrany rodín s deťmi vo vybraných európskych krajinách. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 1, s. 11-19.
  článok

  článok

 4. JAŠKO, Jozef. Prídavok a príplatok na dieťa - úprava súm. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 4-5, s. 3-5.
  článok

  článok

 5. VYSEKALOVÁ, Jitka. Češi a reklama 2022. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok

 6. UKROPEC, Anton. Ochrana osobných údajov na školách. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 5, s. 25-28.
  článok

  článok

 7. HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára - DZÚROVÁ, Dagmar. Pandemie covidu-19: rozdílné dopady podle věku. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 1, s. 8-11.
  článok

  článok

 8. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Financovanie centier voľného času v roku 2022. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 4, s. 13-16.
  článok

  článok

 9. PIVARNÍKOVÁ, Oľga. Vzdelávanie detí cudzincov : jazykové kurzy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 3, s. 2-5.
  článok

  článok

 10. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : špeciálne školy : špeciálne triedy : individuálna integrácia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]