Výsledky vyhľadávania

 1. JURÍK, Pavol. Informačné systémy v podnikovej praxi. Odborní recenzenti: Peter Schmidt, Ján Pittner. 2. [aktualizované] vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, 2018. 185 s. [9,85 AH]. ISBN 978-80-970233-7-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. DUGAS, Jaroslav. Model fakultného komunikačného systému na univerzite ekonomického zamerania : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2011. 220 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. KNIEŽOVÁ, Jaroslava. Metódy v softvérovom inžinierstve. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 149 s. ISBN 978-80-225-2696-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 4. HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJKOVIČ, Marek. Analýza procesu opráv. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 6, s. 19-23. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0104275/fss0609.pdf>
  článok

  článok


 5. GRELL, Michal - BAČOVÁ, Irena. Architektúra informačného systému obchodných služieb. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2005. ISSN 1335-4582, máj 2005, roč. 7, č. 22, s. 72-82.
  článok

  článok


 6. DVOŘÁČEK, Jiří. Audit podniku a jeho operací. Praha : C.H. Beck, 2005. 165 s. ISBN 80-7179-809-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. BALEK, Juraj. Manažérske aspekty tvorivosti pri navrhovaní produktov. In Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - Žilina : MASM, 2004. ISSN 1335-9231, 2004, roč. 12, č. 1, s. 16-19.
  článok

  článok


 8. PLURA, Jiří. Metody a nástroje managementu jakosti : sedm základních nástrojů. In Svět jakosti = World of quality. ISSN 1211-2011, Září 1998, roč. 5, č. 3, s. 17-22.
  článok

  článok


 9. FARKAŠ, Richard. Konsolidovaná účtovná závierka : komentár k Opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, č.65/393/1993 z 22. decembra 1993. 1. vyd. Bratislava : Elita, 1994. 219 s. ISBN 80-85323-62-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 10. Firemné plánovanie. 1. vyd. Bratislava : EU, 1994. 187 s. ISBN 80-225-0572-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]