Výsledky vyhľadávania

 1. UHLEROVÁ, Monika. The Role of Trade Unions and Social Dialogue During the Crisis: the Case of Slovakia. In The Central European Journal of Labour Law and Personnel Management : International Scientific Journal. - Trnava : Labour Law Association, 2020. ISSN 2644-4542, 2020, vol. 3, no. 1, s. 61-76.
  článok

  článok

 2. RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Súčasný stav a vývoj sociálneho dialógu v kontexte meniacich sa požiadaviek na pracovnú silu. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 1, s. 78-96 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech - POLONYOVÁ, Simona. Sociálna politika. Recenzenti: Viera Prusáková, Vladimír Choluj. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 396 s. [20 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0266/16. ISBN 978-80-8168-866-9. [Počet ex. : 20, z toho voľných 10, prezenčne 3]
 4. UHLEROVÁ, Monika. Regionálna multiparita ako perspektívna forma sociálneho partnerstva. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISSN 1214-4967, 2016, roč. 13, č. 1, s. 51-56.
  článok

  článok

 5. PATTERSON, Kerry et al. Zásadné rozhovory : ako komunikovať, keď ide o veľa. Preložila: Martina Šturcelová. Bratislava : Eastone Books, 2016. 208 s. ISBN 978-80-8109-293-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. IMMERSCHITT, Wolfgang - STUMPF, Marcus. Employer Branding für KMU : der Mittelstand als attraktiver Arbeitgeber. Wiesbaden : Springer Gabler, 2014. 263 s. ISBN 978-3-658-01203-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. DUDOVÁ, Iveta. Sociálny dialóg na úrovni Európskej únie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2014. ISSN 1337-2955, 2014, roč. 10, č. 2, s. 79-87. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0196308/VedeckyCasopisVSEMvs_2014_12.pdf>
  článok

  článok

 8. MROVĚCOVÁ, Ljuba. Obchodní ruština. 2. vydání. Brno : Edika, 2014. 463 s. Jazyky. ISBN 978-80-266-0402-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 9. OPRESNIK, Marc Oliver. Die Geheimnisse erfolgreicher Verhandlungsführung : besser verhandeln - in jeder Beziehung. 2. überarb. und erw. Aufl. Berlin : Springer Gabler Verlag, 2014. 194 s. ISBN 978-3-662-44108-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 10. VÁCHA, Jan. Problematika dohod v nadnárodních spoločnostech v kontextu rozvoje evropského sociálního dialogu na podnikové úrovni. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013. ISSN 1802-5854, 2013, roč. 7, č. 6, s. 21-26.
  článok

  článok