Výsledky vyhľadávania

 1. DRAHOKOUPIL, Jan - PIASNA, Agnieszka. Aké je pozadie nízkych miezd v strednej a východnej Európe? In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 2, s. 3-25.
  článok

  článok


 2. GYURÁK BABEĽOVÁ, Zdenka - HORVÁTHOVÁ, Martina. Manažment odmeňovania vzhľadom na generačné rozdiely. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku [elektronický zdroj]. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2017. ISSN 1339-9403, 2017, č. 2, s. 31-40.
  článok

  článok


 3. BÍLKOVÁ, Diana. Vývoj genderové mzdové nerovnosti v České republice za posledních 20 let. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 5, s. 623-647.
  článok

  článok


 4. BÍLKOVÁ, Diana. Analýza mezd upravených na paritu kupní síly ve vybraných evropských a mimoevropských zemích. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. ISSN 1336-7420, 2017, roč. 13, č. 2, s. 1-9.
  článok

  článok


 5. Východní a západní Evropa bojuje o pracovní místa a platy. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 12, s. 12.
  článok

  článok


 6. Rozdíly v platech podporují sociální napětí. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 1, s. 19.
  článok

  článok


 7. BRONČEK, Juraj - PAVELKA, Ľuboš. Podiel odmien zamestnancov v kontexte príjmovej nerovnosti v USA. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 24-30 online.
  článok

  článok


 8. NEŽINSKÝ, Eduard. Nerovnosti: cesta k pozitivizmu. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 3, s. 7-9 online. APVV-15-0765, VEGA 1/0313/14.
  článok

  článok


 9. ROZKOŠOVÁ, Anna - NAVRÁTIL, Kamil. Vývoj zamestnanosti v Slovenskej republike a Českej republike podľa špecifických charakteristík. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 1, s. 46-53 online. I-17-105-00.
  článok

  článok


 10. ČINČALOVÁ, Simona. Genderové mzdové rozdíly v mezinárodním kontextu. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2016. ISSN 1804-3682, 2016, roč. 7, č. 3, s. 77-90.
  článok

  článok