Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 63  
Vaša otázka: Heslá = "diferenciácia sociálna"
 1. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech. Sociálne nerovnosti – aktuálny problém. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 1, s. 20-29.
  článok

  článok

 2. ŽÁK, Štefan et al. Spotrebiteľské správanie. Recenzovali: Ján Papula, Mária Tajtáková. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2022. 391 s. [23,16 AH]. VEGA 1/0505/22. ISBN 978-80-89710-57-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 3. GOZORA, Vladimír. Spolupráca podnikateľských subjektov s orgánmi miestnych samospráv. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2021. ISSN 1337-2955, 2021, roč. 17, č. 1, s. 17-21.
  článok

  článok

 4. ADAM, Štefan - CHRASTINOVÁ, Zuzana - KRÍŽOVÁ, Slávka. The Economic and Social Differentiation of the Agricultural Business Entities. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 7-15.
  článok

  článok

 5. TICHÁ, Iva - VONDROUŠOVÁ, Kamila. Sociálně prostorová diferenciace ve srovnání evropských postsocialistických měst. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 1804-1280, 2017, roč. 22, č. 2, s. 18-45.
  článok

  článok

 6. SZÜDI, Gábor. The Reality of a Smart and Inclusive Economic Growth in Slovakia. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 2, s. 83-92. VEGA 1/0001/16. 1/0001/16, VEGA, Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti.
  článok

  článok

 7. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Income inequality and income polarisation in Slovakia. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 548-558 CD-ROM. VEGA 1/0001/16 (50 %), ITMS 26240120032 (50 %). 26240120032, ITMS, Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.
  článok

  článok

 8. REIFF, Marian - TOKAR, Volodymyr. Post-communist Financial and Economic Development: Cluster Analysis of Selected Countries. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 161, no. 9-10, pp. 12-17 online.
  článok

  článok

 9. KOREČKO, Jaroslav - SIDOR, Ján. Bohatstvo a chudoba – globálny problém v súčasnosti. In Vedecká mozaika 2016. Vedecká mozaika 2016 : recenzovaný nekonferenčný vedecký zborník. - Prešov : Bookman, 2016. ISBN 978-80-8165-164-9, s. 66-76. VEGA 1/0596/14, KEGA 058PU-4/2015.
  článok

  článok

 10. DUBCOVÁ, Gabriela - MAJDÚCHOVÁ, Helena. New development of the social and solidarity economy in the SR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 172-186 CD ROM. VEGA 1/0784/15 (50%), VEGA 1/0857/16 (50%). 1/0784/15, VEGA, Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.