Výsledky vyhľadávania

 1. Platební karty jako základ smart city. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 5, s. 22-23.
  článok

  článok


 2. NOVÁK, Radek. Digitalizace a robotizace mění svět, Česku nesmí ujet vlak. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok


 3. RIEGGER, Pavel. Být digitální znamená být blíž zákazníkovi. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 1.
  článok

  článok


 4. ŠVIHÁLEK, Ondřej. Umělá či teamová inteligence v roce 2018? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 1.
  článok

  článok


 5. Top strategické technologické trendy pro rok 2018. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, 24, č. 1-2, s. 50-51.
  článok

  článok


 6. JONIAKOVÁ, Zuzana. Vývoj modelov riadenia ľudských zdrojov. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4480-1, s. 2-9. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok


 7. KULICH, Petr. Robotizace bankovnictví - quick win v rámci digitální transformace. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 2, s. 18-19.
  článok

  článok


 8. SOUKENÍK, Jiří. Digitalizace bankovnictví je příležitost pre rychlé a odvážné. Klienti jsou připraveni. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 2, s. 20-21.
  článok

  článok


 9. ORGLEROVÁ, Tatiana. Je flexibilita sexy, alebo otázkou prežitia? In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. jar, s. 28-32.
  článok

  článok


 10. Umelá inteligencia pretvára podnikové systémy. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2018. ISSN 1337-9798, 2018, roč. 10, č. Január-Marec, s. 20.
  článok

  článok