Výsledky vyhľadávania

 1. VAŠKOVÁ, Linda. Interactive Marketing in Property Development - Smart Buildings. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, s. 531-538 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. IVANČO, Alex - KLESLA, Jan. Digitální finance: jak nebránit inovacím a chránit spotřebitele. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 3, s. 28-29.
  článok

  článok

 3. TOMAN, Pavel. Letecké cargo vyhlíži lepší počasí. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 20-22.
  článok

  článok

 4. CEMPÍREK, Václav. Zlepšení dopravní infrastruktury je daleko. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 11-11.
  článok

  článok

 5. NOVOTNÝ, Radek. Standardizace je motorem zavádění robotů. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 13-15.
  článok

  článok

 6. ROSARIO, Shireen - CHAVALI, Kavita. Digitization of Taxation in the Changing Business Environment & Base Erosion & Profit Shifting (Beps) Special Reference to India. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 61-74.
  článok

  článok

 7. POKORNÝ, Lukáš. S neviditelnou biometrií k bezpečnějšímu placení. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok

 8. Priemysel 4.0 a digitálna výroba. Komplexne nový svet. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 1, s. 37-39.
  článok

  článok

 9. KOVÁŘ, Dalibor - AMLER, Pavel. Digitální příležitosti a rok 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 7-9.
  článok

  článok

 10. KACHAŇÁK, Dušan. Cloud umožní firmám inovovať. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2020. ISSN 1337-9798, 2020, roč. 12, č. Jar/Spring, s. 27.
  článok

  článok