Výsledky vyhľadávania

 1. KUNYCHKA, Mykhaylo. Hospodárska diplomacia : efektivita hospodárskej diplomacie Ukrajiny. Recenzenti: Alexandru Burian, Lidiia Karpenko, Milan Kurucz. Odessa : Oripa Napa, 2018. 168 s. [9 AH]. ISBN 978-966-394-094-6.

 2. IVANOVÁ, Eva. Problém rodovej rovnosti v ekonomickej diplomacii : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2017. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. BOHÁČ, Radomír. Model ekonomickej diplomacie v malých štátoch v ére globalizácie - príklad Slovenska a Dánska : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2017. 165 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. Reaguje environmentálna diplomacia dostatočne na nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami? : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovateľka: Eva Vlková ; recenzenti: Mikuláš Černota ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [128 s., 9,39 AH]. 692413. ISBN 978-80-225-4490-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. BOHÁČ, Radomír. Návrhy na zlepšenie fungovania slovenskej ekonomickej diplomacie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 32-40 online.
  článok

  článok


 6. POLGÁR, Michal. Kultúrna dimenzia prezentácie štátu v zahraničí so zreteľom na obdobie predsedníckej funkcie štátu v EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2016. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. KUNYCHKA, Mykhaylo. Foreign direct investments outflow promotion: the case of Ukraine. In Global socio-economic challenges. International scientific conference. Global socio-economic challenges : the 1st international scientific conference for doctoral students and young researches : Eisenstadt, May 8, 2015. - Eisenstadt : University of applied science Burgerland, 2016. ISBN 978-3-9502452-8-8, pp. 1-8.
  článok

  článok


 8. KEJHOVÁ, Hana. Ekonomická diplomacie v praxi. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 10, s. 8-12.
  článok

  článok


 9. BOHÁČ, Radomír. The Turbulent reality of the global economy: a huge task for new economic diplomacy. In Moldavian journal of international law and international relations. - Kišinev : [s.n.], 2016. ISSN 1857-1999, 2016, vol. 11, no. 2, pp. 244-252.
  článok

  článok


 10. IVANOVÁ, Eva. Aktuálne otázky ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 482-488 online.
  článok

  článok