Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 173  
Vaša otázka: Heslá = "diplomati"
 1. PAJTINKA, Erik. Diplomacia Európskej únie. 1. vydanie. Bratislava : PAMIKO, 2023. 185 s. ISBN 978-80-85660-15-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. MATTOŠ, Boris. Twitter Diplomacy after Elon Musk: Impact on Public Diplomacy in the Era of Digital Disruption. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 386-394. VEGA 1/0836/21.
  článok

  článok

 3. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Neverbálna komunikácia v diplomatickej praxi. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VI. : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 6th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4860-1. ISSN 2729-8981, s. 387-396 online.
  článok

  článok

 4. ŠANDOR, Filip - NAJDENÝ, Roman - GURŇÁK, Daniel. Aplikácia GIS v kontexte priestorovej analýzy zahraničnej politiky SR. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISSN 1337-9453, 2020, roč. 24, č. 1, s. 19-29.
  článok

  článok

 5. SPIŠIAKOVÁ, Mária et al. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 2: B1-B2. Recenzenti: Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2020. 169 s. [8,45 AH]. KEGA 007EU-4/2018. ISBN 978-80-263-1579-7. [Počet ex. : 26, z toho voľných 25, prezenčne 1]
 6. SPIŠIAKOVÁ, Mária et al. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1: A1-A2. Recenzenti: Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2020. 242 s. [12,1 AH]. KEGA 007EU-4/2018. ISBN 978-80-263-1578-0. [Počet ex. : 26, z toho voľných 24, prezenčne 1]
 7. PAJTINKA, Erik. Pridelenci obrany a ich postavenie v súčasnom systéme diplomacie. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 3, s. 89-111.
  článok

  článok

 8. LORD, Winston. Kissinger on Kissinger : Reflections on Diplomacy, Grand Strategy, and Leadership. New York : All Points Books, 2019. 147 s. ISBN 978-1-250-21944-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. LAJČÁK, Miroslav. Ľudia na prvom mieste : reflexia 72. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Bratislava : GLOBSEC, 2018. 189 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. LAJČÁK, Miroslav. Focusing on People : Reflections of the 72nd Unga Session. Bratislava : GLOBSEC, 2018. 189 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.