Výsledky vyhľadávania

 1. ŠANDOR, Filip - NAJDENÝ, Roman - GURŇÁK, Daniel. Aplikácia GIS v kontexte priestorovej analýzy zahraničnej politiky SR. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISSN 1337-9453, 2020, roč. 24, č. 1, s. 19-29.
  článok

  článok

 2. SPIŠIAKOVÁ, Mária et al. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1: A1-A2. Recenzenti: Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2020. 242 s. [12,1 AH]. KEGA 007EU-4/2018. ISBN 978-80-263-1578-0. [Počet ex. : 135, z toho voľných 134, prezenčne 1]
 3. SPIŠIAKOVÁ, Mária et al. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 2: B1-B2. Recenzenti: Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2020. 169 s. [8,45 AH]. KEGA 007EU-4/2018. ISBN 978-80-263-1579-7. [Počet ex. : 88, z toho voľných 87, prezenčne 1]
 4. PAJTINKA, Erik. Pridelenci obrany a ich postavenie v súčasnom systéme diplomacie. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 3, s. 89-111.
  článok

  článok

 5. LORD, Winston. Kissinger on Kissinger : Reflections on Diplomacy, Grand Strategy, and Leadership. New York : All Points Books, 2019. 147 s. ISBN 9781250219442. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. LAJČÁK, Miroslav. Focusing on People : Reflections of the 72nd Unga Session. Bratislava : GLOBSEC, 2018. 189 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. DORNFELDT, Matthias - SEEWALD, Enrico. Deutsch-Slowakische Diplomatiegeschichte 1922-1993. Preklad: Jana Tulkisová. Martin : Slovenská národná knižnica v Martine, 2018. 224 s. ISBN 978-80-8149-099-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. LAJČÁK, Miroslav. Ľudia na prvom mieste : reflexia 72. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Bratislava : GLOBSEC, 2018. 189 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ŠKVRNDA, František. Zomrel Vitalij Čurkin : veľká postava multilaterálnej diplomacie 21. storočia. In Slovo - online verzia. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 22.2.2017, s. [1-2] online.
  článok

  článok

 10. LYSINA, Peter. Diplomatická ochrana a konzulárna ochrana v práve Európskej únie. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 1, s. 72-83.
  článok

  článok