Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 461  
Vaša otázka: Heslá = "diskriminácia"
 1. HRTÁNEK, Ladislav. Diskriminácia pri výkone práce - postup zamestnanca. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 3, s. 27-31.
  článok

  článok

 2. WAGENKNECHT, Sahra. Die Selbstgerechten : Mein Gegenprogramm - für Gemeinsinn und Zusammenhalt. Frankfurt am Main : Campus Verlag, 2021. 345 s. ISBN 978-3-593-51390-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. NOVÁČEK, Peter. Poskytovanie štátnej pomoci v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2021. ISSN 2453-8167, 2021, roč. 16, č. 1, s. 17-34 online.
  článok

  článok

 4. CHRANČOKOVÁ, Martina. The Road to Future Free From Discrimination and Racism for the Roma Population in Slovakia. In Economic and Social Policy. International Scientific Conference. Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 7-9, 2021, Čeladná, Czech Republic. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2021. ISBN 978-80-87291-29-0. ISSN 2571-1776, pp. 161-170 online. APVV-17-0141, VEGA 2/0002/18, VEGA 1/0466/19, VEGA 2/0151/19.
  článok

  článok

 5. PRUŽINSKÝ, Michal. Diskriminácia žien. In Sklený strop v 21. storočí : ženy na manažérskych pozíciách. - Krakow : Wydawnictwo naukowe Miedzynarodowej Fundacji Scientia, Ars, 2021. ISBN 978-83-65547-20-0, s. 40-60 online [2,13 AH]. [VEGA 1/0363/2020].
  článok

  článok

 6. KUDLOVÁ, Zuzana. Rodové odlišnosti na poste manažéra. In Sklený strop v 21. storočí : ženy na manažérskych pozíciách. - Krakow : Wydawnictwo naukowe Miedzynarodowej Fundacji Scientia, Ars, 2021. ISBN 978-83-65547-20-0, s. 109-122 online [1,21 AH]. [VEGA 1/0363/2020].
  článok

  článok

 7. RUDOHRADSKÁ, Simona. Geoblocking - vybrané obchodnoprávne aspekty. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. ISSN 1339-3995, 2020, roč. 8, č. 1, s. 73-87.
  článok

  článok

 8. POUL, Ondřej. Quantification of the Impact of a Ban on the Use of Gender in Life Insurance. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X, 2020, vol. 14, no. 1, s. 51-67.
  článok

  článok

 9. KOČIŠ, Juraj. Zabezpečovanie a uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí v pracovnoprávnych vzťahoch. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 8, s. 71-87.
  článok

  článok

 10. TOMIOVÁ, Sandra. Mzdová diskriminácia v pracovnom pomere. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 9, s. 24-28.
  článok

  článok