Výsledky vyhľadávania

 1. POLLÁK, František - DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter. Corporate Reputation of Family-Owned Businesses: Parent Companies vs. Their Brands. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Information : [Scientific Journal of Information Science and Technology, Data, Knowledge, and Communication]. - Basel : MDPI. ISSN 2078-2489, 2021, vol. 12, no. 2, pp. 2-16 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 2. POLLÁK, František - DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter. Corporate Reputation of Family Owned Businesses- Parent Companies vs. Their Brands. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In IDIMT-2020. Digitalized Economy, Society and Information Management. IDIMT-2020: Digitalized Economy, Society and Information Management : 28th Interdisciplinary Information Management Talks. - Linz : TRAUNER Verlag, 2020. ISBN 978-3-99062-958-1, pp. 289-296 online. CE1158 ENTER-transfer, VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 3. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 218 s. ISBN 978-80-225-4501-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S

  elektronická kniha

 4. Information Processing & Management : An International Journal. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Oxford : ELSEVIER. 6x ročne. ISSN 0306-4573. Dostupné na : https://www.journals.elsevier.com/information-processing-and-management
  časopis

  časopis

 5. MLYNAROVIČ, Vladimír. Inovácie v oblasti služieb podpory IT prostredia koncových užívateľov. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [1-14] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ROMANOVÁ, Anita. On-line reputačný manažment a SEO analýza on-line. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [1-8] CD-ROM. APVV-15-0511 (50 %).
  článok

  článok

 7. SOBKOVÁ, Martina. Webový portál má především informovat, nikoli prodávat. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 6, s. 10-11.
  článok

  článok

 8. 2016 ,no. 1-6. Information Processing & Management : An International Journal. Oxford : ELSEVIER, 2016. 6x ročne. ISSN 0306-4573 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. BUČKOVÁ, Monika - GREGOR, Milan - GRZNÁR, Patrik. Priemyselný internet vecí. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 4, s. 35-37. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0209057/CEIT_ProIN_4 (1).pdf>
  článok

  článok

 10. HANÁK, Róbert - BODIŠ, Miloš. Testovanie vyhľadávača Google a Google Scholar pri vyhľadávaní vedeckých článkov. In Informačný manažment v kontexte znalostnej spoločnosti : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4172-5, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok