Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÝ, Radek. Progresivní citylogistika v Paříži. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. II-IV.
  článok

  článok

 2. NOVOTNÝ, Radek. Logistika k městu patří víc než kdy dřív. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. VI-IX.
  článok

  článok

 3. Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2019. online [350 s.]. Dostupné na : <https://www.igi-global.com/book/ethical-sustainable-supply-chain-management/218559> ISBN 9781522589716.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 2019. Paris : OECD, 2019. 304 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/geographical-distribution-of-financial-flows-to-developing-countries-2019_fin_flows_dev-2019-en-fr> ISBN 978-92-64-30908-1. ISSN 2074-3157. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KRYLOV, Sergey. Strategic Customer Analysis Based od Balanced Scorecard. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2019. ISSN 1337-0839, 2019, vol. 13, no. 1, s. 12-25.
  článok

  článok

 6. BREZOVSKÝ, Jozef. E-commerce mení logistické toky. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, júl-august 2019, roč. 15, č. 79, s. 16-17.
  článok

  článok

 7. FIGUROVÁ, Dana - ČIČKOVÁ, Zuzana. Cooperative Game with Non-transferable Utility and its Benefits. In MME 2019: Mathematical Methods in Economics. International Conference. MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6, s. 511-516 online. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 8. BAŠOVÁ, Alena. Uplatnenie cenovej diskriminácie a vplyv liberalizácie v odvetví plynárenstva na Slovensku. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 80-101.
  článok

  článok

 9. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana. Distribučná politika vybranej spoločnosti a zvyšovanie jej kvality využívaním moderných distribučných a logistických riešení : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2019. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. NOVOTNÝ, Radek. Kurýrní služby přebírají noví hráči. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 10, s. II-V.
  článok

  článok