Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Obchod

  Obchod : marketing, retail, FMCG. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 6x ročne. ISSN 1335-2008
  časopis

  časopis

 2. BAŠOVÁ, Alena. Uplatnenie cenovej diskriminácie a vplyv liberalizácie v odvetví plynárenstva na Slovensku. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 80-101.
  článok

  článok

 3. NOVOTNÝ, Radek. Progresivní citylogistika v Paříži. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. II-IV.
  článok

  článok

 4. NOVOTNÝ, Radek. Logistika k městu patří víc než kdy dřív. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. VI-IX.
  článok

  článok

 5. Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2019. online [350 s.]. Dostupné na : <https://www.igi-global.com/book/ethical-sustainable-supply-chain-management/218559> ISBN 9781522589716.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 2019. Paris : OECD, 2019. 304 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/geographical-distribution-of-financial-flows-to-developing-countries-2019_fin_flows_dev-2019-en-fr> ISBN 978-92-64-30908-1. ISSN 2074-3157. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KRYLOV, Sergey. Strategic Customer Analysis Based od Balanced Scorecard. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2019. ISSN 1337-0839, 2019, vol. 13, no. 1, s. 12-25.
  článok

  článok

 8. Information Processing & Management : An International Journal. Oxford : ELSEVIER. 6x ročne. ISSN 0306-4573. Dostupné na : http://www.elsevier.com/locate/infoproman/
  časopis

  časopis

 9. NEŽINSKÝ, Eduard - LUPTÁČIK, Mikuláš. Measuring Income Inequalities Beyond Gini Coefficient. In Working papers. - Bratislava : University of Economics in Bratislava. ISSN 1339-0430, 2018, no. 13, pp. 2-15 online. APVV-15-0765.
  článok

  článok

 10. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana. Increasing the Quality of Distribution by Introducing Regional Distribution Centers. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, s. 350-355. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok