Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÝ, Radek. Proměny největšího skladu knih. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 42-45.
  článok

  článok

 2. RICHNÁK, Patrik - ANDRASYOVÁ, Veronika. Postavenie distribúcie v logistike. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 2, s. 55-66 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 3. TOMAN, Pavel. Štíhla logistika šetří práci i náklady. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 9, s. 18-21.
  článok

  článok

 4. ANDJELKOVIC, Aleksandra - RADOSAVLJEVIC, Marija. The Length of the Distribution Channel As a Factor of Its Efficiency. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2020. ISSN 2334-6191, 2020, vol. 25, no. 2, pp. 9-17.
  článok

  článok

 5. TOMAN, Pavel - NOVOTNÝ, Radek. Distribuce jde na východ. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 3, s. 22-23.
  článok

  článok

 6. TOMAN, Pavel. Zájem o „psí" rozvoz rychle roste. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 4, s. 42-43.
  článok

  článok

 7. 7.Obchod

  Obchod : marketing, retail, FMCG. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 6x ročne. ISSN 1335-2008
  časopis

  časopis

 8. PEKÁR, Juraj - PČOLÁR, Mário. Analysis of the Empirical Distribution of Daily Returns of DJIA Index and Possibilities of Using Selected Distributions. In MME 2020. International Conference on Mathematical Methods. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. - Brno : Mendel University in Brno, 2020. ISBN 978-80-7509-734-7, pp. 423-429 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 9. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Automatizácia umožňuje e-shopom efektívny skladový manažment. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, apríl-jún, roč. 16, č. 83, (2020.
  článok

  článok

 10. BAŠOVÁ, Alena. Uplatnenie cenovej diskriminácie a vplyv liberalizácie v odvetví plynárenstva na Slovensku. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 80-101.
  článok

  článok