Výsledky vyhľadávania

 1. Maloobchodné priestory sa menia na logistické. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 1, s. 24-27.
  článok

  článok

 2. HUBIČKA, Filip. Logistiku vakcín provázejí úskalí. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 1-2, s. 42-43.
  článok

  článok

 3. HUBIČKA, Filip. Logistická centra podržela e-commerce. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 3, s. 28-31.
  článok

  článok

 4. ŠINDELÁŘ, Jiří. Jak úspěšně řídit výkon externí distribuce? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 1, s. 38-39.
  článok

  článok

 5. Obchod : marketing, retail, FMCG. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 6x ročne. ISSN 1335-2008
  časopis

  časopis

 6. MORAVEC, Ladislav - CHLOPECKÝ, Jakub - JENČOVÁ, Juliána. Regresní analýza jako strategiský nástroj při distribuci tepelné energie. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 97-101 online.
  článok

  článok

 7. TOMAN, Pavel - HUBIČKA, Filip. Třicet let práce se nám loni zúročilo. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 7-8, s. 13-16.
  článok

  článok

 8. Múdra pavučina prichádza : inteligentné siete pomôžu ušetriť energiu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 7-8, s. 36-38.
  článok

  článok

 9. ČEREŠŇÁK, Roman - MATIAŠKO, Karol - DUDÁŠ, Adam. Various Approaches Proposed for Eliminating Duplicate Data in a System. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 4, pp. A223-A232.
  článok

  článok

 10. POLLÁK, František - DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter. Corporate Reputation of Family-Owned Businesses: Parent Companies vs. Their Brands. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Information : [Scientific Journal of Information Science and Technology, Data, Knowledge, and Communication]. - Basel : MDPI. ISSN 2078-2489, 2021, vol. 12, no. 2, pp. 2-16 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok