Výsledky vyhľadávania

 1. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Kryté dlhopisy nahradili hypotekárne záložné listy. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 69-74 online.
  článok

  článok

 2. HORVÁTOVÁ, Eva. Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-8 online. VEGA 1/0693/17, V-17-103-00.
  článok

  článok

 3. SIVÁK, Rudolf. Činnosť ratingových agentúr a dlhová kríza. In Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a náznakmi oživenia : vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky medzi stagnáciou a oživením. - Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-7144-202-8, s. 135-143. ITMS 26240120032. Dostupné na : <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/210_zbornik_978-80-7144-203-5_2012.pdf>
  článok

  článok

 4. POLANSKÝ, Igor. Realitné akcie prekonali globálne akcie : v sektore nehnuteľností sú znateľné rozdiely vo výkonnosti. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, máj 2011, roč. 12, č. 5, s. 18-19.
  článok

  článok

 5. MÁTE, Andrej. Svet dlhopisov. In Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov exkluzívnej služby Private banking. - Bratislava : Centrum bývania, 2010, 2010, roč. 1, č. 2, s. 16-20.
  článok

  článok

 6. IZAKOVIČ, Ondrej. Dlhopisy - najpoužívanejšie cenné papiere. In Finančný sprostredkovateľ a poradca v praxi : odborný mesačník pre oblasť finančných služieb. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. ISSN 1337-5938, 2008, č. 2, s. 6-11.
  článok

  článok

 7. JÁNOŠOVÁ, Veronika - HARUMOVÁ, Anna - KOLLÁRIKOVÁ, Eva. Hypotekárna kríza v Amerike a jej vplyv na svetové kapitálové trhy. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP = scientific journal of Faculty of Economy and Business the Bratislava University of Law. - Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania, 2008. ISSN 1337-4990, 2008, roč. 2, č. 1, s. 13-17.
  článok

  článok

 8. RAVINGER, Vladimír. Dlhopisová ponuka pre našinca : Ponuka nášho trhu je oproti vyspelým trhom nedostatočná, nie však nezaujímavá. In Investor : sprievodca vo svete financií. - Bratislava : FOND SHOP, 2005. ISSN 1335-8235, Február 2005, roč. 6, č. 2, s. 22-25.
  článok

  článok

 9. KOHÚT, Jozef. Zákon o dlhopisoch. In Finančný radca. ISSN 1335-3861, 1999, č. 4, s. 19-43.
  článok

  článok

 10. MÚČKOVÁ, Viktória. Ekonomický význam hypotekárnych bánk a základná charakteristika hypotekárnych dlhopisov. In Biatec, 1995, roč. 3, č. 2, s. 15-22.
  článok

  článok