Výsledky vyhľadávania

 1. KELTON, Stephanie. The Deficit Myth : Modern Monetary Theory and the Birth of the People's Economy. 1st Edition. New York : PublicAffairs, 2020. 325 s. ISBN 978-1-5417-3618-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 2. MUSKOVICS, Marek - VERNER, Robert. Vplyv dlhu krajín na externé financovanie domácich podnikov. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 1, s. 26-34 online.
  článok

  článok

 3. KRASŇANSKÁ, Dominika - HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Statistical Analysis of the European Union Countries Using the Method of Standard Variable. - Registrovaný vo: Web of Science. In CBU International Conference Proceedings 2019. Innovations in Science and Education. CBU International Conference Proceedings 2019 : Innovations in Science and Education. - Prague : CBU Research Institute, 2019. ISBN 978-80-907722-0-5. ISSN 1805-997X, s. 180-185 online.
  článok

  článok

 4. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Úrokové miery a štátny dlh. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 36-42 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 5. OECD Sovereign Borrowing Outlook 2019. Paris : OECD, 2019. 89 s. OECD Sovereign Borrowing Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-sovereign-borrowing-outlook-2019_aa7aad38-en> ISBN 978-92-64-69802-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KISEĽÁKOVÁ, Dana - ŠIRÁ, Elena - ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Does the Government Debt Affect Country`s Competitiveness? In Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2019. ISSN 1338-6581, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 7-16.
  článok

  článok

 7. BARLAŠOVÁ, Terézia. Klasifikácia príjmov plynúcich do štátneho rozpočtu. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 4-7.
  článok

  článok

 8. ZHANG, Wei-Bin. Economic Growth and Health Dynamics with Government Subsidies for Healthcare. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0572-3043, 2018, roč. 26, č. 3, s. 3-23.
  článok

  článok

 9. MIHÓKOVÁ, Lucia - SLÁVIKOVÁ, Lucia - KMEŤOVÁ, Oľga. What Determines the Fiscal Consolidation Process: The Analysis Within European Member Countries. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, č. 43, s. 172-183 online. VEGA 1/0967/15.
  článok

  článok

 10. GOLAB, Anna et al. Cointegration Between the European Union and the Selected Global Markets Following Sovereign Debt Crisis. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2018. ISSN 1810-4967, 2018, vol. 15, no. 1, p. 35-45.
  článok

  článok