Výsledky vyhľadávania

 1. GOLAB, Anna et al. Cointegration Between the European Union and the Selected Global Markets Following Sovereign Debt Crisis. In Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2018. ISSN 1810-4967, 2018, vol. 15, no. 1, p. 35-45.
  článok

  článok


 2. SIKA, Peter - VIDOVÁ, Jarmila. The Pension System and Its Financing as an Important Part of Public Finances in the Slovak Republic. In International Journal of Economics and Financial Issues. - Turkey : EconJournal. ISSN 2146-4138, 2018, vol. 8, no. 5, pp. 45-51. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 3. BIKÁR, Miloš - HODULA, Martin. Non-Linear Monetary Policy Modelling with Government Debt as a Threshold: The Case of the Czech Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 6, s. 561-579. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok


 4. OECD Sovereign Borrowing Outlook 2017. Paris : OECD, 2017. 148 s. OECD Sovereign Borrowing Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-sovereign-borrowing-outlook-2017_sov_b_outlk-2017-en> ISBN 978-92-64-27125-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. ÓDOR, Ľudovít. Zodpovednejšie voči budúcim generáciám: Príbeh o vzniku dlhovej brzdy a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 4, s. 24-25.
  článok

  článok


 6. LISÝ, Ján. Public debt and the efficiency of fiscal and monetary policy. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-15-7, p. 925-930. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 7. DZIUROVÁ, Valéria. Fiškálna a monetárna politika v eurozóne počas globálnej finančnej krízy. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 8. FISHER, Ronald C. State and local public finance. 4th ed. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group, 2016. xix, 721 s. ISBN 978-0-7656-4427-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. LENTNER, Csaba - NAGY, Ladislav. Zadlženosť a úverovanie v cudzích menách v maďarskej ekonomike. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 176-185.
  článok

  článok


 10. Government at a glance: how Korea compares. Paris : OECD, 2016. 179 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-how-korea-compares_9789264259003-en> ISBN 978-92-64-25899-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]