Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 440  
Vaša otázka: Heslá = "dlhy štátne"
 1. GORTON, Gary - ORDOÑEZ, Guillermo. The Supply and Demand for Safe Assets. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 125, no. January, s. 132-147.
  článok

  článok

 2. RYBÁČEK, Václav. Deviations between Government Debt and Changes in Government Deficit, why They Tend to Persist. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2022. ISSN 1804-8765, 2022, vol. 102, no. 1, s. 35-45.
  článok

  článok

 3. ADAMUS, Rafał. What are the Challenges to the Insolvency Law in the 21st Century? In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. ISSN 1339-5467, 2021, roč. 9, č. 3, s. 99-117.
  článok

  článok

 4. BOÓR, Matej. Ricardians in the European Union: The Role of Fiscal Rules. - Registrovaný: Scopus. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2021. ISSN 2464-7683, 2021, vol. 71, no. 3, s. 245-266 online. VEGA 1/0827/18.
  článok

  článok

 5. ŠULÁKOVÁ, Agáta. Ako by vyzeral dlh verejnej správy Chorvátska, ak by bolo členskou krajinou Európskej únie už od roku 2004? In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 83-90 online. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 6. ADEDIYAN, Aderopo Raphael - CHIGOZIE, Uchenna Kingsley - OBADONI, Venus Nmakanmma. Foreign Direct Investment and External Debt Impacts Assessment on Environmental Resources Depletion in Nigeria. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 4, s. 361-380.
  článok

  článok

 7. KELTON, Stephanie. The Deficit Myth : Modern Monetary Theory and the Birth of the People's Economy. 1st Edition. New York : PublicAffairs, 2020. 325 s. ISBN 978-1-5417-3618-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. OECD Sovereign Borrowing Outlook 2019. Paris : OECD, 2019. 89 s. OECD Sovereign Borrowing Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-sovereign-borrowing-outlook-2019_aa7aad38-en> ISBN 978-92-64-69802-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Úrokové miery a štátny dlh. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 36-42 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 10. KISEĽÁKOVÁ, Dana - ŠIRÁ, Elena - ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Does the Government Debt Affect Country`s Competitiveness? In Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2019. ISSN 1338-6581, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 7-16.
  článok

  článok