Výsledky vyhľadávania

 1. PRUŽINOVÁ, Kristýna. Na nic nečekáme a pomáháme. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 4, s. 26-29.
  článok

  článok

 2. KAŠIAR, Ján. Dobrovoľnícka činnosť v obci. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 6, s. 66-68.
  článok

  článok

 3. Laci a Lucia Kossárovci: Pre lepší štart do života. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2020. ISSN 1337-0545, 2020, roč. 14, č. jar, s. 52-53.
  článok

  článok

 4. SIRAKOVOVÁ, Eva. Group Size Effects in Public Good Game. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 451-460 online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 5. ŽOFAJ, Matej - POMPUROVÁ, Kristína. Ekonomicko-právne aspekty zapojenia dobrovoľníkov do organizovania podujatí v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 2, s. 104-113.
  článok

  článok

 6. SOKOLOVÁ, Jana - POMPUROVÁ, Kristína. Motívy účasti na dobrovoľníckom cestovnom ruchu doma a v zahraničí. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 2, s. 91-103.
  článok

  článok

 7. SOKOLOVÁ, Jana - POMPUROVÁ, Kristína. Účasť obyvateľov Slovenska na zahraničnom dobrovoľníckom cestovnom ruchu. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 1335-7069, 2019, roč. 20, č. 1, s. 73-85.
  článok

  článok

 8. ŠMÍDOVÁ, Nikola. Ekonomická hodnota dobrovolnictví v neziskové organizaci na regionální úrovni. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 754-762.
  článok

  článok

 9. STARÍČKOVÁ, Zuzana - BELIČKOVÁ, Kornélia. Impact of Innovation and Technology of the Humanitarian Aid to the Population. In Science, Technology and Innovations. International Scientific Conferences. Science, Technology and Innovations : Collection of Scientific Articles from International Scientific Conferences. - Lisbon : Pegasus Publishing, 2019. ISBN 978-989-54130-5-9, p. 5-20. VEGA 1/0215/18, VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 10. MERIČKOVÁ MIKUŠOVÁ, Beáta - MUTHOVÁ, Nikoleta. Faktory ovplyvňujúce ochotu jednotlivcov dobrovoľne prispievať na verejnoprospešné služby. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 1335-7069, 2019, roč. 20, č. 2, s. 18-33.
  článok

  článok