Výsledky vyhľadávania

 1. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana - OKASOVÁ, Zuzana. Konsolidácia dodávok tovaru a jej prínos do vzájomnej spolupráce dodávateľa a zákazníka. In ISeC 2016. International virtual conference. ISeC 2016 : proceedings : interdisciplinary scientific econference : international virtual conference : july 11 - 15, 2016. - Bratislava : Nexsys, 2016. ISBN 978-80-972051-3-3, [S. 1-6] CD-ROM. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 2. SEDLÁKOVÁ, Iveta - GAJDOŠÍK, Samuel. Identifikácia možností vzniku škody a ušlého zisku pri elektronickom B2B obchodovaní na Slovensku. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 40-46.
  článok

  článok

 3. HANULJAK, Miroslav. Po poklesoch prišiel rast : vývoj lízingu na Slovensku a jeho porovnanie s Európou. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, apríl 2011, roč. 12, č. 4, s. 13-15.
  článok

  článok

 4. Government at a glance 2011. Paris : OECD, 2011. 264 s. ISBN 978-92-64-09657-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ŠKRINIAR, Pavel. Jednému nepomôže a druhému uškodí : lízingový trh súčasnosti sa už štruktúrou podobá tomu spred krízy. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, október 2010, roč. 11, č. 10, s. 30. Dostupné na : <http://hnonline.sk/c1-47519970-jednemu-nepomoze-a-druhemu-uskodi>
  článok

  článok

 6. ŠKRINIAR, Pavel. Čaká sa na koniec špirálového efektu : prepad tržieb nájomcov vyvolal ich insolventnosť, odnášajú si to lízingovky. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, apríl 2010, roč. 11, č. 4, s. 14-17. Dostupné na : <http://investor.hnonline.sk/c1-42600000-caka-sa-na-koniec-spiraloveho-efektu>
  článok

  článok

 7. JEŠKO, Vladimír. Lízing dúfa, že sa odrazí od dna : pozitívny rast ekonomiky Slovenska by mohol zastaviť pokles financovania. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Apríl, s. 18. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112752/GW-04-2010-web.pdf>
  článok

  článok

 8. PULLMANOVÁ, Terézia - SVOBODOVÁ, Valéria. Claim management - metóda riešenia konfliktov v medzinárodných zmluvách na dodávky investičných celkov. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 146-152.
  článok

  článok

 9. SVÍTIL, Martin - KALOUDA, František - LYČKOVÁ, Taťána. Reakce leasingových společností v České republice na hospodářskou krizi. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-2863-4.
  článok

  článok

 10. VLACHYNSKÝ, Karol. Dôležité je nielen predať, ale aj dostať zaplatené. In Finančný radca. ISSN 1335-3861, 1999, č. 3, s. 83-95.
  článok

  článok