Výsledky vyhľadávania

 1. DANKOVÁ, Dominika - JURČA, Pavol. Dopad zmeny regulácie v oblasti úrokového rizika. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, August 2017, roč. 25, č. 4, s. 12-17.
  článok

  článok


 2. NBS sa mystery shopping osvedčil. Poukázal na nekalé praktiky firiem. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 6, s. 42-43.
  článok

  článok


 3. KALABIS, Zbyněk. Historie centrální banky Ruské federace. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 5, s. 56-57.
  článok

  článok


 4. MUNZI, Tomáš. Jak změní Trumpova administrativa pokrizové finančněregulační paradigma? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 3, s. 34-36.
  článok

  článok


 5. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. The current state of banking union project. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 58-61.
  článok

  článok


 6. SOBKOVÁ, Martina. Bankovní unie a národní specifika. Jak to vidí regulátoři? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 11, s. 10-11.
  článok

  článok


 7. ŠAROCH, Stanislav - FAMFULE, Jan. European banking uniion: current state of play and how to fix its weaknesses. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 1804-1280, 2017, roč. 22, č. 1, s. 17-29.
  článok

  článok


 8. BUZNOVÁ, Mariana - MAGYAR, Marek. Zákon o spotrebiteľských úveroch a jeho aplikačná prax v oblasti postupovania pohľadávok zo spotrebiteľských úverov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Október 2016, roč. 24, č. 5, s. 30-32.
  článok

  článok


 9. HLADKÝ, Vladimír. Nariadenie PRIIP : súvisiace budúce právomoci, resp. povinnosti príslušných orgánov dohľadu a budúce povinnosti relevantných subjektov na finančnom trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, August 2016, roč. 24, č. 4, s. 3-5.
  článok

  článok


 10. JANČÍKOVÁ, Eva - PÁSZTOROVÁ, Janka. Banking Union and the stability of the financial system in EU. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2016. International conference. International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd international conference on european integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 391-398 CD-ROM.
  článok

  článok