Výsledky vyhľadávania

 1. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Príjmy študentov vysokých škôl z aspektu aktuálnych zmien. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 4-5, s. 139-155.
  článok

  článok

 2. MIČUDOVÁ, Tatiana. Smrť zamestnanca a jej vplyv na pracovnoprávne vzťahy. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 116-124.
  článok

  článok

 3. LIPOVSKÁ LIŠKOVÁ, Ľudmila. Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 31-38.
  článok

  článok

 4. DOBŠOVIČ, D. Prehľad odvodov poistného pre základné kategórie poistencov od 1.1.2018. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 6-7.
  článok

  článok

 5. KOLLÁROVÁ, Zuzana. Zamestnanec je pre firmu drahý. Vyplatí sa študent na dohodu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 52-53.
  článok

  článok

 6. LENNEROVÁ, Ivana. Komparácia dane z príjmu zamestnanca v SR – dôvod na migráciu. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 7. SLANINKOVÁ, Katarína. Dohoda o pracovnej činnosti vs. dohoda o vykonaní práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 15-17.
  článok

  článok

 8. FURMANÍK, Peter. Ako (ne)zamestnať človeka. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 8. júna 2016, roč. 24, č. 12, s. 18-19.
  článok

  článok

 9. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Pracovný pomer / dohoda / živnosť - čo je výhodnejšie? In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 11, s. 69-75.
  článok

  článok

 10. MIČUDOVÁ, Tatiana. Doručovanie písomností v odvetví pracovného práva. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 2-3, s. 100-107.
  článok

  článok