Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 308  
Vaša otázka: Heslá = "dokumentácia"
 1. BARTH, Danielle - SCHNELL, Stefan. Understanding Corpus Linguistics. New York : Routledge, 2022. 238 s. Understanding Language Series. ISBN 978-0-367-21960-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 2. UKROPEC, Anton. Záznamy o spracovateľských činnostiach. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 1, s. 19-22.
  článok

  článok

 3. SURMAJOVÁ, Žaneta. Novela školského zákona. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok

 4. CVEČKOVÁ, Mária. Audit ako certifikát kvality účtovnej závierky – zákonný alebo dobrovoľný. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 4, s. 53-62.
  článok

  článok

 5. JURČÍKOVÁ, Božena. Uchovávanie účtovnej dokumentácie po novele zákona o účtovníctve v roku 2022. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 9-10, s. 3-15.
  článok

  článok

 6. UKROPEC, Anton. Ochrana osobných údajov na školách. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 5, s. 25-28.
  článok

  článok

 7. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľských subjektov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 5, s. 67-79.
  článok

  článok

 8. CVEČKOVÁ, Mária. Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 6, s. 57-66.
  článok

  článok

 9. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Mzdová účtovná dokumentácia - spôsob a forma uchovávania. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 9, s. 35-38.
  článok

  článok

 10. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - MATEÁŠOVÁ, Martina - MELUCHOVÁ, Jitka. New Challenges in Accounting Practice in the Slovak Republic Related to Digitalization. In Hradec Economic Days. International Scientific Conference. Hradec Economic Days : Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2022: June 9–10, 2022, Hradec Králové, Czech Republic. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2022. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067, pp. 104-116 online. VEGA 1/0121/21, Vplyv pandémie COVID-19 na účtovnú prax.
  článok

  článok