Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 768  
Vaša otázka: Heslá = "dokumenty"
 1. MOORE, Ken. Nový pohľad na opisy práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 3/2017, roč. 22, zoš. 86, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. MIČUDOVÁ, Tatiana. Doručovanie písomností v pracovnom práve. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 2, s. 12-16.
  článok

  článok

 3. UKROPEC, Anton. Ochrana osobných údajov na školách. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 5, s. 25-28.
  článok

  článok

 4. CAPOUŠKOVÁ, Lenka. Elektronizace dokumentů aneb podepisujeme a pečetíme, ověřujeme a archivujeme... In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 6, s. 28-29.
  článok

  článok

 5. MIČUDOVÁ, Tatiana. Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 5, s. 17-20.
  článok

  článok

 6. HRTÁNEK, Ladislav. Spôsoby doručovania písomností daňovým subjektom. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 9, s. 12-17.
  článok

  článok

 7. ULAHER, Jakub. Kúpna zmluva - nehnuteľnosti. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 15, s. 197-205.
  článok

  článok

 8. HRTÁNEK, Ladislav. Spôsoby doručovania listín obcou v správnom procese. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 2, s. 12-16.
  článok

  článok

 9. LIPNICKÁ, Milena. Ustanovenia o inkluzívnom vzdelávaní v štátnych dokumentoch (2.) : Hodnotenie a personálne podmienky. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 12, s. 10-12.
  článok

  článok

 10. FILIP, Stanislav - FILIPOVÁ, Ľubica. Vývoj bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku v kontexte strategických dokumentov EÚ a SR. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2021. ISSN 1337-2955, 2021, roč. 17, č. 2, s. 75-86.
  článok

  článok