Výsledky vyhľadávania

 1. HUDEC, Miroslav - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Mining and linguistically interpreting data from questionnaires : influence of financial literacy to behaviour. - Registrovaný: Scopus. In Data 2017. international conference on data science, technology and applications. Data 2017 : proceedings of the 6th international conference on data science, technology and applications : July 24 - 26, 2017 Madrid, Spain [elektronický zdroj]. - [Setúbal] : Scitepress - Science and technology publications, 2017. ISBN 978-989-758-255-4, pp. 249-254 online. VEGA 1/0849/15.
  článok

  článok


 2. HAMRANOVÁ, Anna. Vybrané aspekty využitia metódy data mining. In Security threats and challenges of the global world. research study. Security threats and challenges of the global world : research study [elektronický zdroj]. - Praha : Policejní akademie České republiky v Praze, 2017, s. 261-269 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. BOLEK, Vladimír - TÖRÖKOVÁ, Anikó - KORČEK, František. Selected aspects of using text mining. - Registrovaný: Web of Science. In DIVAI 2016. International scientific conference. DIVAI 2016 - the 11th international scientific conference on Distance learning in applied informatics : conference proceedings : May 2-4, 2016 Štúrovo, Slovakia. - [Nitra] : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2016. ISBN 978-80-7552-249-8. ISSN 2464-7470, s. 481-490. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok


 4. HAMRANOVÁ, Anna. Oblasť komunikácie v rámci projektovo orientovanej organizácie. In Business intelligence as a tool for knowledge development in business organizations : book of scientific papers [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4276-0, s. 21-30 CD-ROM. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok


 5. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Anita - HAMRANOVÁ, Anna. Utilisation of data mining in education. In ICT in educational design : processes, materials, resources. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. ISBN 978-83-7842-258-7, pp. 85-112 [1,60 AH]. Visegrad Fund 11540556.
  článok

  článok


 6. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. KM - dôležitý faktor úspešnosti podniku. In MMK 2016. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2016 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 7. : 12. - 16. prosince 2016, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661633 [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-17-7, s. 1575-1581 online.
  článok

  článok


 7. CÚT, Stanislav. Risk assessment of VAT entities using selected data mining models. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951, 2015, roč. 18, č. 1, p. 5-14.
  článok

  článok


 8. PALEČKOVÁ, Iveta. Odhad efektivnosti slovenských komerčních bank použitím Data Envelopment Analysis. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2015. ISSN 1212-415X, 2015, roč. 15, č. 1, s. 130-140.
  článok

  článok


 9. TRNKA, Andrej. Analýza intervalov cenzurovaných dát o prežívaní pomocou dolovania dát. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 4, s. 53-59. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208682/fss0415.pdf>
  článok

  článok


 10. KRISTOVÁ, Gabriela. Hudec, M. - Vučetić, M. - Vujošević, M.: Comparison of linguistic summaries and fuzzy functional dependencies related to data mining. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 1, s. 145-146 online. Recenzia na: Biologically-Inspired Techniques for Knowledge Discovery and Data Mining. ISBN 9781466660786.
  článok

  článok