Výsledky vyhľadávania

 1. TOMAN, Pavel. Vysokorychlostní vlaky vozí i náklad. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 7-8, s. 43-45.
  článok

  článok

 2. BREZOVSKÝ, Jozef. Hutnícka logistika: Presuny tisícok ton materiálu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, júl-august 2019, roč. 15, č. 79, s. 18-19.
  článok

  článok

 3. PORACKÝ, Marek. Logistické siločiary pretínajú fabriky. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, 2018, č. 10, s. 12-17.
  článok

  článok

 4. NOVOTNÝ, Radek. Nápojáři jdou na koleje. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 10, s. 40-41.
  článok

  článok

 5. KOTORA, Bohumír. Nadrozměrné přepravy v nesnázích. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 6, s. 32-35.
  článok

  článok

 6. KOLÁŘ, Vojtěch. Raději zažalovat než odejít s prázdnou. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 6, s. 28-31.
  článok

  článok

 7. NOVOTNÝ, Radek - LAVIČKA, Václav. Kontroverzní hedvábný projekt. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 6.
  článok

  článok

 8. KOLÁŘ, Petr. Fakta a mýty o zelezniční přepravě mezi Čínou a EU. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 10, s. 44-45.
  článok

  článok

 9. MELICH, Pavel. Oligopoly in rail freight transport in Slovakia. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 751-759 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok

 10. MELICH, Pavel. Short-term trends in rail freight transport in the Slovak Republic. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 330-338 online. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok