Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 32  
Vaša otázka: Heslá = "doprava autobusová"
 1. KUFELOVÁ, Iveta. Price Differentiation in Transport Services. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 242-248. VEGA 1/0465/23.
  článok

  článok

 2. JANKOVIČ, Michal - ŠÁŠKY, Michael. Electric Buses Fleets in Countries of V4. In MERKÚR 2022. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2022 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5013-0, pp. 121-131.
  článok

  článok

 3. RYMARZ, Joanna - BORUCKA, Anna - NIEWCZAS, Andrzej. Evaluation of Impact of the Operational and Technical Factors on Downtime of Municipal Buses Based on a Linear Regression Model. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 4, pp. A241-A247.
  článok

  článok

 4. TAYLOR, Zbigniew - CIECHAŃSKI, Ariel. Ownership Transformation and FDI among National Carriers Operating Road Passenger Transport Services in the Visegrád Group (V4) Countries. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 1, s. 81-102.
  článok

  článok

 5. Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019 : Towards Smart Urban Transportation. Paris : OECD Development Centre, 2018. 276 s. Economic Outlook for Southeast Asia, China and India. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-2019_saeo-2019-en> ISBN 978-92-64-30768-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MAGUROVÁ, Hana - HRONČOKOVÁ, Nikola. Ochrana práv cestujúcich v leteckej a autobusovej doprave. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 97-106 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. LEGÉŇ, Marek. Slováci najviac "žerú" český RegioJet. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. novembra 2017, roč. 27, č. 46, s. 52-53.
  článok

  článok

 8. POLIAK, Miloš et al. The Competitiveness of public transport. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 3, pp. 81–97 online.
  článok

  článok

 9. KOVÁČ, Ján. Na hromadnú dopravu idú lákať spoločným lístkom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 6. augusta 2015, roč. 25, č. 31, s. 20-22.
  článok

  článok

 10. CHMELÍK, Jakub. Assessments of modal split in long-distance passenger transport. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. ISSN 1213-2446, 2015, roč. 15, č. 1, s. 49-70.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.