Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÝ, Radek. Přistavte sklady na kolech. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 3, s. 16-19.
  článok

  článok

 2. OVCHAR, Petro A. The Development of Auto Transport in Ukraine in the Focus of International Comparison. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 10, s. 49-59.
  článok

  článok

 3. OVCHAR, Petro A. - HOLUBKA, Stepan M. Economic Development of Auto Transport of Ukraine in Predicted Estimations. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 11, s. 19-28.
  článok

  článok

 4. PACANA, Andrzej - CZERWINSKA, K - BEDNÁROVÁ, Lucia. Discrepancies Analysis of Casts of Diesel Engine Piston. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Metalurgija. - Zagreb : Croatian Metallurgical Society. ISSN 1334-2576, 2018, vol. 57, no. 4, pp. 324-326.
  článok

  článok

 5. VIDOVÁ, Jarmila. Environmental Policy and Electromobility in European Union. - Registrovaný: Scopus. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, 2018, č. 4, s. 503-513 online.
  článok

  článok

 6. NEJEDLÝ, Tomáš. Uber zlepšil trh. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 19. januára 2017, roč. 27, č. 3, s. 24-27.
  článok

  článok

 7. BREZINA, Ivan - SEDLÁKOVÁ, Gabriela. Okružná úloha s minimalizáciou emisií s časovými oknami a heterogénnym parkom vozidiel. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 3. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 7. jún 2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4391-0, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 8. PINTÉR, Krisztián - SZALAY, Zsolt - VIDA, Gábor. Liability in Autonomous Vehicle Accidents. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 4, pp. 30-35.
  článok

  článok

 9. BELIČKA, Peter. Comparison of running costs of automobiles with electric and petrol engines, from customer’s perspective. In New trends 2017 : new trends in economics, management, marketing and public administration. International scientific conference. New trends 2017 : new trends in economics, management, marketing and public administration : proceedings of the 12th annual international scientific conference : 9. - 10. november 2017, Znojmo, Czech Republic. - Znojmo : Private College of Economic Studies Znojmo, 2017. ISBN 978-80-87314-90-6. ISSN 2336-7431, pp. 34-39 online. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 10. POLIAK, Miloš et al. Public transport integration. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 127-132. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=62925106915>
  článok

  článok