Výsledky vyhľadávania

 1. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Alternatívne pohony: neexistuje len jedna alternatíva. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020, január-február, roč. 16, č. 82, (2020.
  článok

  článok

 2. TAYLOR, Zbigniew - CIECHAŃSKI, Ariel. Ownership Transformation and FDI among National Carriers Operating Road Passenger Transport Services in the Visegrád Group (V4) Countries. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 1, s. 81-102.
  článok

  článok

 3. KYDLÍČEK, Vladimír. Jaké má zkapalněný zemní plyn vyhlídky jako palivo pro kamiony? : nyní je řada na státu. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 7-8, s. 11-11.
  článok

  článok

 4. NOVÁK, Radek. Odpovědnost silničních nákladních dopravců v době pandemie. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 6, s. 34-36.
  článok

  článok

 5. POLIAK, Miloš et al. Identification of Neutralization of the CMR Documents in European Union Conditions. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2020. ISSN 1335-4205, 2020, vol. 22, no. 4, pp. 28-34.
  článok

  článok

 6. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj - REIFF, Marian. Comparison of Python and Gams Optimization Software Tools for Capacitated Vehicle Routing Problem. In SYM-OP-IS 2020. XLVII International Symposium on Operational Research. SYM-OP-IS 2020: XLVII Simpozijum o operacionim istraživanjima : Zbornik radova = Proceedings. - Belgrade : University of Belgrade, 2020. ISBN 978-86-7395-429-5, pp. 213-218. SK-SRB-18-0009.
  článok

  článok

 7. DOBIÁŠ, Petr. Kybernetická bezpečnost v mezinárodní přepravě se stále podceňuje. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 24-28.
  článok

  článok

 8. TOMAN, Pavel. Kamiony plné technologií přijíždějí. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. 26-29.
  článok

  článok

 9. TOMAN, Pavel. Aby nákladní auta nevozila vzduch. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 7-8, s. 23-25.
  článok

  článok

 10. RÓZENFELDOVÁ, Laura - HUČKOVÁ, Regina. Zdieľané hospodárstvo v oblasti dopravy (vybrané otázky). In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 1, s. 108-119.
  článok

  článok