Výsledky vyhľadávania

 1. POLIAK, Miloš et al. The Competitiveness of public transport. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, Sep 2017, no. 3, pp. 81–97 online.
  článok

  článok


 2. KOVÁČ, Ján. Na hromadnú dopravu idú lákať spoločným lístkom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 6. augusta 2015, roč. 25, č. 31, s. 20-22.
  článok

  článok


 3. GREGOVÁ, Elena. Integrovaný dopravný systém - faktor skvalitnenia služieb vo verejnej osobnej doprave. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013 [elektronický zdroj]. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 161-166.
  článok

  článok


 4. GENZOR, Peter. Finančný model prevádzky IDS. In Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. ISSN 1210-0978, 2011, roč. 19, č. 3-4, s. 5-7.
  článok

  článok


 5. HUDEC, Marián. Integrácia je lepšia ako rušenie. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. Apríl, s. 24.
  článok

  článok


 6. NEMEČEK, Miloš. Eurofondy pre Bratislavský kraj. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2011. ISSN 1337-9798, 2011, roč. 3, č.Marec, s. 42. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0126897/GW3-03-2011.pdf>
  článok

  článok


 7. KLADIVA, Jiří. K integrované námořní politice EU. In Logistika : měsíčník vydavatelství Ekonomia. - Praha : Economia, 2009. ISSN 1211-0957, prosinec 2009, roč. 15, č. 12, s. 31.
  článok

  článok


 8. VALÁŠKOVÁ, Martina. Aplikácia metódy Swot analýzy na integrované dopravné systémy na Slovensku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2008. ISSN 1336-7137, 2008, roč. 4, č. 1-2, s. 71-77. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer, Adobe Reader. Dostupné na : <http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/1-2-2008/Manazment%20v%20teorii%20a%20praxi%201-2_2008.pdf>
  článok

  článok


 9. PRIKRYL, Pavol. Nediskriminačný prístup je nutný. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2007. ISSN 1335-2008, máj 2007, roč. 12, č. 5.
  článok

  článok


 10. Managing urban traffic congestion. Paris : OECD : ECMT, 2007. 296 s. ISBN 978-92-821-0128-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]