Výsledky vyhľadávania

 1. DOBIÁŠ, Petr. Kybernetická bezpečnost v mezinárodní přepravě se stále podceňuje. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 24-28.
  článok

  článok

 2. TOMAN, Pavel. Krevní oběh globální ekonomiky. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 3, s. 44-47.
  článok

  článok

 3. BREZOVSKÝ, Jozef. Rusko ako "zakliata" krajina. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], júl-august 2018, roč. 14, č. 73, s. 24-25.
  článok

  článok

 4. KOLÁŘ, Petr. Digitální hysterie, nebo logi(sti)cká evoluce? In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 6, s. 26-27.
  článok

  článok

 5. KUPEROVÁ, Martina. Trendy a modernizácia v nákladnej doprave. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2017. ISSN 1338-5127, 2017, roč. 9, č. 1, s. 66-77.
  článok

  článok

 6. ORAVEC, Jozef. Multimodálna doprava: Investície sú nevyhnutné. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], november-december 2017, roč. 13, č. 69, s. 28-29.
  článok

  článok

 7. ITF transport outlook 2017. Paris : OECD, 2017. 220 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/itf-transport-outlook-2017_9789282108000-en> ISBN 978-92-82-10799-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  elektronická kniha

 9. NOVÁK, Radek. Rotterdamská šance na sjednocení úmluv o mezinárodní přepravě. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 3, s. 28-30.
  článok

  článok

 10. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Zapojenie Slovenska do iniciatívy Jeden pás, Jedna cesta. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 142-147 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok