Výsledky vyhľadávania

 1. MORVAY, Karol. K téme čísla: Národní dopravcovia v objektíve nášho výskumu. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 10 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. MORVAY, Karol. Je zmysluplné vytvárať „národného dopravcu“ v osobnej lodnej doprave? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 15-19 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  elektronická kniha

 4. NOVÁK, Radek. Rotterdamská šance na sjednocení úmluv o mezinárodní přepravě. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 3, s. 28-30.
  článok

  článok

 5. KOTORA, Bohumír. Nadrozměrné přepravy v nesnázích. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 6, s. 32-35.
  článok

  článok

 6. KOLÁŘ, Vojtěch. Raději zažalovat než odejít s prázdnou. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 6, s. 28-31.
  článok

  článok

 7. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 267 s. [18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4352-1. [Počet ex. : 55, z toho voľných 38, prezenčne 4]
 8. Gaps and Governance Standards of Public Infrastructure in Chile : Infrastructure Governance Review. Paris : OECD, 2017. 361 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/gaps-and-governance-standards-of-public-infrastructure-in-chile_9789264278875-en> ISBN 978-92-64-27886-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. ROUBÍK, Hynek. Na moře se chystají nákladní lodě bez posádky. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 1211-0957, duben 2015, roč. 21, č. 4, s. 48-49.
  článok

  článok

 10. CEMPÍREK, Václav. Největší evropské přístavy hlásí nárůst překládky. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 1211-0957, březen 2015, roč. 21, č. 3, s. 36-38.
  článok

  článok