Výsledky vyhľadávania

 1. Gaps and Governance Standards of Public Infrastructure in Chile : Infrastructure Governance Review. Paris : OECD, 2017. 361 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/gaps-and-governance-standards-of-public-infrastructure-in-chile_9789264278875-en> ISBN 978-92-64-27886-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 2. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  elektronická kniha


 3. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 267 s. [18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4352-1. [Počet ex. : 55, z toho voľných 1, prezenčne 4]

 4. KOTOWSKA, Izabela. The role of ferry and ro-ro shipping in sustainable development of transport. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. ISSN 1213-2446, 2015, roč. 15, č. 1, s. 35-47.
  článok

  článok


 5. JESNÝ, Martin. Vodná doprava hlboko pod hladinou. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 24. apríla 2014, roč. 24, č. 16, s. 51-52.
  článok

  článok


 6. KNÍŽEK, Martin. Nová politika EU urychlí budování infrastruktury. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2014. ISSN 1211-0957, březen 2014, roč. 20, č. 3, s. 44-47.
  článok

  článok


 7. ORAVEC, Jozef. Lodná doprava: Pomalšie ale lacnejšie. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2014. ISSN [nemá], september-október 2014, roč. 9, č. 50, s. 16-17.
  článok

  článok


 8. DROBCOVÁ, Lenka. Možnosti a príležitosti malých a stredných podnikov pri využívaní Dunaja s aplikáciou na vlastné podnikové stratégie. In Management challenges in the 21st century. Conference. Management challenges in the 21st century : conference proceedings : fostering entrepreneurship: small and medium-sized businesses as pillars of economic growth : Bratislava, april 23, 2014. - Bratislava : School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2014. ISBN 978-80-89306-24-4, s. 147-156. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok


 9. PRESSBURG, Adrian Peter. Číňania preseknú Ameriku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 25. júla 2013, roč. 23, č. 29-30, s. 36-37.
  článok

  článok


 10. GONDA, Vladimír. Transportnaja infrastruktura SR v kontekste obščej transportnoj politiki JEC. In Transportno-logističeskije kompleksy: aktuaľnyje problemy funkcionirovanija : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii 23 maja 2013 g., Rjazaň. - Rjazaň : Rjazanskij filial MIIT, 2013. ISBN 978-5-9905031-3-7, s. 15-22. ITMS 26240120032 (50%), VEGA 1/0174/11 (50%).
  článok

  článok