Výsledky vyhľadávania

 1. NAKATOVA, D. Intencia uskutočniť dovolenkový pobyt v čase pandémie - teoretická štúdia. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISSN 1338-7944, 2021, roč. 16, č. 1, s. 11-18.
  článok

  článok

 2. TINÁKOVÁ, Eva. Celozávodná dovolenka. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 2-3, s. 163-170.
  článok

  článok

 3. MINTÁL, Ján. Ukončenie roka v mzdovej účtarni. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 12, s. 3-8.
  článok

  článok

 4. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 4, s. 16-20.
  článok

  článok

 5. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Otec a materské od 1. mája 2021. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 9-10, s. 19-32.
  článok

  článok

 6. KOHÚTOVÁ, Ľudmila. Čerpanie dovolenky. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 9, s. 21-24.
  článok

  článok

 7. MIČUDOVÁ, Tatiana. Dovolenka zamestnanca podľa Zákonníka práce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 7-8, s. 30-34.
  článok

  článok

 8. PORUBAN, Andrej. Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku pri neplatnom skončení pracovného pomeru. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1339-8652, 2021, roč. 7, č. 3, s. 95-98.
  článok

  článok

 9. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Preplatenie dovolenky pri skončení pracovného pomeru. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 10-11, s. 21-23.
  článok

  článok

 10. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Materská a rodičovská dovolenka. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 12, s. 46-49.
  článok

  článok