Výsledky vyhľadávania

 1. ŠULÁKOVÁ, Agáta. Vplyv členstva v Európskej únii na makroekonomické ukazovatele vybraných krajín. In Teória a prax verejnej správy. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Teória a prax verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z 6. ročníka vedeckej konferencie doktorandov, ktorá sa uskutočnila dňa 19. marca 2021 (online prostredníctvom MS Teams). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8152-996-2, s. 297-305 online. I-20-105-00.
  článok

  článok

 2. OVSAK, Oksana - VYSOTSKA, Marina. External Economic Effects of Air Transport Development Due to the Liberalization. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 3, pp. A158-A173.
  článok

  článok

 3. FEENSTRA, Robert C. - TAYLOR, Alan M. International Trade. 5th Edition. New York : Macmillan International Higher Education, 2021. 392 s. ISBN 978-1-319-38286-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BAJAN, Bartłomiej - GENSTWA, Natalia - SMUTKA, Luboš. The Similarity of Food Consumption Patterns in Selected EU Countries Combined with the Similarity of Food Production and Imports. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 8, s. 316-326.
  článok

  článok

 5. CÍGEROVÁ, Nadežda. Fakturácia v praktických súvislostiach. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 10, s. 2-20.
  článok

  článok

 6. GREŠŠ, Martin. Obchodné vzťahy Kórejskej republiky s Európskou úniou. Recenzenti: Lidiia Karpenko, Ľudmila Lipková, René Pawera. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 102 s. [8 AH]. ISBN 978-80-225-4826-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. PETERNEL, Ivona - GREŠŠ, Martin. Economic Diplomacy: Concept for Economic Prosperity in Croatia. In Economic Research. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X, 2021, vol. 34, no. 1, pp. 109-121 online.
  článok

  článok

 8. KRIVOSUDSKÁ, Simona. Development of the Trade Relations Intensity Between the EU27 and the United Kingdom in the Context of Brexit With a Focus on the Member States. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 129-138 online. VEGA 1/0777/20, I-21-110-00.
  článok

  článok

 9. EU Transport in Figures : Statistical Pocketbook 2021. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. 160 s. Mobility and transport. ISBN 978-92-76-40099-8. ISSN 1831-998X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KOPČÁKOVÁ, Janka - VAJDOVÁ, Jana. History of Customs Duties and its use in the Import of Goods. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 56-68. I-20-109-00.
  článok

  článok