Výsledky vyhľadávania

 1. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Obchodná verejná súťaž a využitie elektronických prostriedkov komunikácie. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 6, s. 2-7.
  článok

  článok

 2. Nadobúdanie nehnuteľnosti v dobrovoľnej dražbe. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 9, s. 21-22.
  článok

  článok

 3. KAŠIAR, Ján. Dobrovoľné dražby. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 59-61.
  článok

  článok

 4. Investiční služby, insolvence i daně. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 10, s. 20-21.
  článok

  článok

 5. WIMMEROVÁ, Tereza. From Arts to marts: základní determinanty cen na českém aukčním trhu s výtvarným uměním. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 3, s. 56-67.
  článok

  článok

 6. Možnosti a výhody záložného práva v podnikaní. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 16-17.
  článok

  článok

 7. STRAKA, Peter. Výkon záložného práva v aplikačnej praxi súdov. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 12, s. 64-65.
  článok

  článok

 8. SOLDÁN, Artúr. Obchodná verejná súťaž a dražba. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1337-0197, 2012, č. 4, s. 27-29.
  článok

  článok

 9. LUKAČOVIČOVÁ, Iva. Realizácia záložného práva v podnikateľskej a právnej praxi. In Postavenie veriteľa v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EU : 1. a 2. etapa - zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007-2008. ISBN 978-80-225-2666-1, s. 29-40.
  článok

  článok

 10. JEŽEK, Tomáš. Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2006. 142 s. ISBN 80-245-1069-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]