Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 687  
Vaša otázka: Heslá = "družstvá"
 1. OVEČKOVÁ, Oľga - CSACH, Kristián - FRINDRICH, Juraj. Obchodný zákonník : veľký komentár. Zväzok I. (§ 1 až 260). 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 2097 s. ISBN 978-80-571-0436-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. BEZABIH, Tibebu et al. What Factors Are Influencing Members Willingness to Contribute Equity Capital in Agricultural Cooperatives? In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. ISSN 1336-9261, 2021, vol. 24, no. 2, pp. 50-61.
  článok

  článok

 3. NOVOTNÁ, Ľudmila. Triedenie účtovných jednotiek v roku 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 9, s. 49-56.
  článok

  článok

 4. PAUDEL, Gyanendra Prasd. Risk Management and Efficiency of Cooperatives: A Study of Nepalese Cooperatives Societies. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2021. ISSN 2570-7434, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 10-25.
  článok

  článok

 5. BYSTRICKÁ, Katarína. Podnikanie prostredníctvom právnej formy družstva. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Zima/Winter, s. 14-15.
  článok

  článok

 6. NOVOTNÝ, Jiří. Hlasování per rollam ve společnosti s ručením omezeným podle právní úpravy účinné ode dne 1. 1. 2021. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISSN 2533-4387, 2021, roč. 6, č. 3, s. 285-295.
  článok

  článok

 7. UŽÍK, Ján. Veľkostné kritéria na povinný audit účtovnej závierky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 7-8, s. 25-28.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÁ, Ľudmila. Koronakríza a účtovníctvo. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 7-8, s. 54-61.
  článok

  článok

 9. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. K novele zákona o sociálnej ekonomike. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 4, s. 35-49.
  článok

  článok

 10. KELLER, Marek. Skončenie doby nájmu poľnohospodárskej pôdy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 4, s. 1-2.
  článok

  článok