Výsledky vyhľadávania

 1. REJDA, George E. - MCNAMARA, Michael J. Principles of risk management and insurance. 13th ed. Harlow : Pearson, 2017. 720 s. The Pearson series in finance. ISBN 978-1-292-15103-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 7]
 2. DRUGDOVÁ, Barbora. Towards the problems the commercial insurance market in Slovak Republic. In DIMITAR, Kanev. Geopolitical processes in the world today : collection of scientific articles: international research and practical conference: November 25, 2016 Vienna, Austria. - Vienna : "East West" Association for advanced studies and higher education, 2016. ISBN 978-3-903115-63-7, s. 163-166.
  článok

  článok

 3. TEPPEROVÁ, Jana - ZÍDKOVÁ, Hana. The Impact of including immigrants without permanent residence status in the public health insurance system in the Czech Republic. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2016. ISSN 1213-2446, 2016, roč. 16, č. 1, s. 45-61.
  článok

  článok

 4. ČAMEK, Miroslav. Princíp kalkulácie doživotných dôchodkov z II. piliera a často kladené otázky : vychádzať z faktov, nie z dojmov a pocitov. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 1, s. 1-3, 16.
  článok

  článok

 5. ČARNÝ, Michal. Výzkum: jak zaujmout generaci Y a Z. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2015. ISSN 0032-2393, 2015, roč. 92, č. 1, s. 37-38. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0201945/archiv-pojistny-obzor-2015-1.pdf>
  článok

  článok

 6. MESRŠMÍD, Jaroslav. Právní a etické podmínky pro reklamu pojišťoven. In Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2015. ISSN 0862-6162, 2015, č. 33, s. 62-69. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210817/archiv-pojistne-rozpravy-2015-33.pdf>
  článok

  článok

 7. PASTORÁKOVÁ, Erika - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Insurance regulation: practical and theoretical issues. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 958-965 CD-ROM. VEGA 1/0431/14, VEGA 1/0849/15.
  článok

  článok

 8. PINDA, Ľudovít - KOMADEL, Daniel. Risk decomposition in crop yield insurance. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 981-987 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ČAMEK, Miroslav. Prečo je potrebné reformovať náš dôchodkový systém. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 4, s. 2-3.
  článok

  článok

 10. Handbook of insurance. 2nd ed. New York : Springer, 2014. 1126 s. Business/Economics. ISBN 978-1-4939-0861-5. [Počet ex. : 7, z toho voľných 0, prezenčne 7]