Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 881  
Vaša otázka: Heslá = "efektívnosť ekonomická"
 1. KOŠALKO, Ivan. Všetci hovoria o tvorbe hodnoty, ale čo to vlastne je? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 12-13.
  článok

  článok

 2. ŠAGÁTOVÁ, Slavka - KINTLER, Jakub. Vplyv implementácie princípov sociálnej udržateľnosti na nákladovú efektívnosť. In Medzisektorové dimenzie podnikania subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu I. : zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-127-5, s. 106-114. VEGA 1/0582/22, VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 3. OVSAK, Oksana - VYSOTSKA, Marina. External Economic Effects of Air Transport Development Due to the Liberalization. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 3, pp. A158-A173.
  článok

  článok

 4. GONOS, Jaroslav - ČULKOVÁ, Katarína. Management of the Company Performance Through EFQM Excellence Model. In Acta oeconomica Universitatis Selye : International Scientific Journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2021. ISSN 1338-6581, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 6-24 online.
  článok

  článok

 5. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Vybrané kapitoly z finančného manažmentu – zbierka príkladov. Recenzenti: Jozefína Hvastová, Peter Gallo. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 81 s. [4,015 AH]. ISBN 978-80-225-4879-3.
 6. MICHŇOVÁ, Mária - MEGYESIOVÁ, Silvia. Efektívnosť podnikov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 3, s. 30-36 online.
  článok

  článok

 7. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - ZAWADA, Marcin. The Efficiency of Circular Economies: A Comparison of Visegrád Group Countries. - Registrovaný: Scopus. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 6, pp. [1-13] online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 8. ŠTOFOVÁ, Lenka - STRIČÍK, Michal. Modelovanie energetickej efektívnosti – smerovanie k uhlíkovej neutralite Slovenska. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Branislav Kršák. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. 157 s. [7,30 AH]. ISBN 978-80-248-4573-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. KREHEĽ, Radoslav et al. Technical and Economic Description of the Research on a Measuring Device for Continuous Measurement of the Diameter and Vibration of the Workpiece during the Machining Process. - Registrovaný: Scopus. In Advances in Materials Science and Engineering. - London : Hindawi Limited. ISSN 1687-8442, 2021, no. 12, pp. [1-9] online. ITMS 26220220063, VEGA 1/0051/20, KEGA 004TUKE-4/2020, KEGA 038TUKE-4/2021.
  článok

  článok

 10. FODRANOVÁ, Iveta. Docestujú rekreačné poukážky? In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2020. ISSN 1335-4701, 2. apríla 2020, roč. 28, č. 65, s. [1-2] online. Dostupné na : <https://komentare.hnonline.sk/komentare/2123981-docestuju-rekreacne-poukaz>
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.