Výsledky vyhľadávania

 1. ČURDA, Pavel. Technologie budoucnosti už dnes. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 11-12, s.73.
  článok

  článok

 2. RIFAIOVÁ, Daniela. Ako pozdvihnúť priemysel v meste. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, 2018, č. 10, s. 33-36.
  článok

  článok

 3. JANKOVÁ, Nikoleta. Robot chráni človeka pred jeho vlastnými chybami. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, 2018, č. 10, s. 44-45.
  článok

  článok

 4. KOPČÍKOVÁ, Mária. Dobrý tím, dobrá tímová práca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 2, s. 84-85.
  článok

  článok

 5. BADURA, Peter et al. Management Styles as a Basic Assumption of Maximizing the Company's Value. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 21-26. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 6. ČERNĚNKO, Tomáš - PECIAR, Vladimír. Effectiveness of Administrative Services in Czech Republic. In Current Trends in Public Sector Research. International Conference. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 22nd International Conference : Šlapanice, [Czech Republic], 18–19 January 2018. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8923-5. ISSN 2336-1239, pp. 36-43 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 7. ROSSINSKAYA, Marina V. et al. Modern Problems of Estimation of Effectiveness of the State Employees` Labor. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 81-85.
  článok

  článok

 8. LJUDVIGOVÁ, Ivana. The Influence of Vertical and Team Leadership on Startup Performance. - registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 162-165.
  článok

  článok

 9. UNGERMAN, Otakar - MYSLIVCOVÁ, Světlana. Current Use of Personnel Marketing in Czech Companies. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 232-239.
  článok

  článok

 10. RYBÁROVÁ, Daniela - GRISÁKOVÁ, Nora. Riadenie rizika projektov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 919-927 online. VEGA 1/0857/16 (50%), VEGA 1/0876/17 (50%).
  článok

  článok