Výsledky vyhľadávania

 1. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. The Impact of Public Research Funding on Scientific Production – the Case Study of Individuals in Slovakia. In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. APVV-14-0512, I-18-101-00.
  článok

  článok

 2. BALKOW, Kerstin - ERATH, Peter. Social work research and practice – towards a productive relationship. In ERIS Journal: English edition of the Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak social work : reviewed scientific journal for fields of social work. - Brno : Association of Educators in Social Work ; Ostrava : European Research Institute for Social Work, 2016. ISSN 1213-6204, Winter 2016, vol. 16, no. 1, p. 25-34.
  článok

  článok

 3. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Research and development in Slovakia from the perspective of the strategy Europe 2020. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 9, pp. 53-56 online.
  článok

  článok

 4. HUDEC, Marián. Nové kapacity pre špičkový výskum. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, máj 2014, roč. 8, č. 5, s. 24-25.
  článok

  článok

 5. ANDREJKOVIČ, Marek - HRICOVÁ, Daniela. Impact of expenditure on research and development on indicators of economic performance of the V4 Countries in comparison with other countries of the European Union. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3992-0, s. 6-14 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok

 6. HERČKO, Jozef. Operačný program Výskum a inovácie pre obdobie 2014 až 2020 schválený! In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 44-47.
  článok

  článok

 7. KNAPP, Pavel. Budoucnost už známe. In Computer : počítačový čtrnáctideník. - Praha : Computer Press, 1999. ISSN 1210-8790, 29.9.1999, roč. 6, č. 19, s. 6-9.
  článok

  článok

 8. KLODT, Henning. The German Innovation System : Conceptions, Institutions and Economic Efficiency. 1. ed. Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1996. 28 s. Kiel Working Paper, No. 775. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. DRUCKER, Peter F. Cestou k zítřku : Management pro 21. století. [Z angl. prel.] Vlastimil Grus. 1. vyd. Praha : Management Press, 1993. 136 s. ISBN 80-85603-28-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 10. TÉTÉNYI, P. A kutatási aktivitás és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolatról. In Kutatás-szervezési tájékoztató, 1991, roč. 31, č. 5, s. 343-366.
  článok

  článok